Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/759

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ (ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԻՉ
Ա

Աբիոտիկ գործոններ - 216/1

Աբորտ, տես Վիժում

Աբստինենցիա սեռական - 612/2

- սեքսուալ - 612/2

Աբստինենցիայի համախտանիշ ալկոհոլային - 15/2

- - թմրանյութային - 231/3

Աբսցես, տես Թարախակույտ

Ագլուտինացման ռեակցիա - 80/3

Ագռավաչք - 239/1

Ագրաֆիա - 293/3

Ադամսիտ - 132, աղ

Ադապտացիա, տես Հարմարվողականություն

Ադենին - 147/2, 536/3, 537/1

Ադենոզինեռֆոսֆորաթթու - 533/3

Ադենոիդներ, տես Գեղձանմաններ

Ադենոկարցինոմա - 719/1

Ադենոհիպոֆիզ, տես Գեղձային հիպոֆիզ

Ադենոմա, տես Գեղձուռուցք

Ադենովիրուսային վարակ - 664/1

Ադիսոնյան հիվանդություն - 7, 449/2, 526/1

Ադնեքսիտ, տես Արգանդի հավելումների բորբոքում

Ադրենալին - 427/1, 526/1

Ադրենակեղևահակ հորմոն - 523/3

Ադրենասեռական համախտանիշ - 255/1

Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն, տես Ադրենակեղևահակ հորմոն

Աերոզոլեր - 7

- դեղորայքային - 7/3

Աերոիոնոինհալացիա - 267/2

Ազդանշանային համակարգ - 100/2

- առաջին - 100/2

- երկրորդ - 100/2

Ազդրոսկր - 474/1

Ազնվամորի - 172/2

Ազոտային փոխանակություն - 653/1

Աթերոսկլերոզ - 8, 628/2, 645/3

Ալբինիզմ, տես Լսնամաշկություն

Ալբումիններ - 83/2

Ալգոմենոռեա, տես Ցավոտ դաշտան

Ալդոլազ - 753/2

Ալդոստերոն - 427/1, 501/3

Ալելներ - 256/1

Ալերգեններ - 9/3

- արդյունաբերական - 10/2

- արտածին - 9/3

- դեղորայքային - 9/3

- ծաղկափոշու - 10/1

- կենսաբանական - 9/3

- կենցաղային - 10/1

- ներծին - 9/3

- սննդային - 10/1

- ֆիզ. գործոններ - 10/2

Ալերգիա - 9

- սննդային - 10/1

- ստամոքսաղիքային - 10/1

- վարակական - 9/3

Ալերգիաբանական ծառայություն - 11/3

Ալերգիաբանություն - 11

Ալերգիական հակազդեցություններ - 10/3

- - առանձնահատուկ - 10/2

- - ոչ առանձնահատուկ - 10/3

Ալերգիական հիվանդություններ - 11/1

Ալեքսիա - 293/3

Ալլոտրանսպլանտացիա, տես Այլափոխպատվաստում

Ալկոհոլամոլություն - 12, 112/1

- հանցագործությունները - 13/3

- պայքարը նրա դեմ - 14/2

Ալկոհոլամոլություն քրոնիկական - 15

Ալկոհոլային հարբեցում - 17

Ալկոհոլային քաղցի համախտանիշ - 15/2

Ալոճենի - 172/2

Ալպինիզմ - 18

Ալտերացիա - 135/2

Ախալազիա, տես Կերակրափողի անցանելիության խանգարումներ

Ախիլիա - 656/2

Ախորժակ - 18

Ախորժակի բացակայություն - 19/1

Ախտաբանություն - 19

Ախտանուն - 20

Ախտորոշում ներարգանդային - 104/2

- մեքենայական - 330/3

- նախածննդյան - 104/2

Ածիկաշաքար - 20/3

Ածխածնի օքսիդ - 545/2

Ածխաջրային փոխանակություն - 20/1

Ածխաջրեր - 20

- սննդամթերքում - 644/3

- սննդում - 645/1

Ականջ - 22

- արտաքին - 22/3

- միջին - 23/1

- ներքին - 23/1

Ականջաբլթակների ծակում - 24/1

Ականջաբորբ - 24, 24/1

- արտաքին - 24/2

- միջին - 24/2

- ներքին - 24/2

Ականջաբուժություն - 64/3

Ականջախեցի - 22/3

Ականջի ծծմբախցան - 25

Ականտոցեֆալոզներ - 441/1

Ակարոզներ - 447/2

Ակինեզ, տես Անշարժություն

Ակլիմատիզացիա, տես Կլիմայահարմարում

Ակնաբանություն - 25

Ակնագարիկ - 26

Ակնագենետիկա - 149/3

Ակնագունդ - 52/2

Ակնամոմ - 493/3

Ակնաշարժ - 26

Ակնոց - 26

- երեխաներին - 27/2

- Երկկիզակետային - 320/1

խոշորացույց - 27/2 

- շտկող - 26/2

- պաշտպանիչ - 27/2

Ակոմոդացիա աչքի, տես Աչքի հարմարում

Ակտին - 653/2

Ակտինիաներ - 240/3

Ակտինոմիկոզ, տես Շողասնկախտ

Ակրոբատիկա - 27

Ակրոմեգալիա - 27

Ակցելերացիա - 28, 203/1, 475/1

Ակուպունկտուրա, տես Ասեղնածակում

Աղաթթու - 656/2

Աղբահավաքներ - 123/3

Աղբատար խողովակ - 28

Աղբյուրակներ - 354/1

«Աղերի կուտակում» - 567/1

Աղիքներ - 484/1

Աղիքների անանցանելիդլթյուն - 28

- սննդային - 28/3

Աղիքների ներագուցում - 28/3

Աղիքների ոլորում - 28/3

Աղիքների պոլիպոզ - 488/2

Աղմկաչափ - 29/1

Աղմուկ - 29

Աղմուկ ականջներում - 30

Աղվեսասունկ (ուտելի) - 635/1

Աղվերան, առողջավայր - 62/3

Աճառային հյուսվածք - 469/1

Աճուկային լիմֆոգրանուլեմատոզ - 671/1

Աճուկային խողովակ - 473/1

Ամանեղեն տնտեսական -30

- մանկական - 30/3

Ամբուլատորիա - 31

Ամենոռեա, տես Դաշտանի բացակայություն

Ամեոբային դիզենտերիա, տես Դիզենտերիա ամեոբային

Ամեոբիազ, տես Դիզենտերիա ամեոբային

Ամիլազ - 198/2, 525/3, 753/3

Ամինաթթուներ - 653/2

Ամինատրանսֆերազ - 753/2

Ամլություն, տես Անպտղություն

Ամնեզիա, տես Անհիշություն

Ամոթույք - 31, 618/2

Ամոթույքաբորբ - 31, 383/3

Ամոթույքագեղձ - 31/1

Ամոթույքագեղձաբորբ - 31

Ամորձաբորբ - 31

Ամորձակալ - 31

Ամորձիներ - 32

Ամորձու ջրակալում - 32

Ամպլիֆայերներ - 262/3