Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/760

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էԱմուսնություն - 32

- անպտուղ - 49/3

Այլափոխպատվաստում - 724/2

Այտուցներ - 35, 402/3, 630/1

- հղիների - 410/3

- քաղցի - 654/2

Այրածին հորմոններ - 526/1

Այրանմանություն - 35

Այրոց - 35

Այրվածքայիև հիվանդություն - 35/3

Այրվածքներ - 35

- աչքի - 54/1

- կերակրափողի - 487/1

- մաշկի - 36/1, 77/2

- ստամոքսի - 487/2

Անաբոլիզմ - 533/2

Անալգետիկներ, տես Ցավամոքիչ դեղանյութեր

Անալիզատորներ, տես Վերլուծիչներ

Անամնեզ, տես Վերհուշություն

Անանուխ - 172/3

Անաշխատունակություն - 37

- ժամանակավոր - 37/2

- մշտական - 37/2

Անասարկա - 35/2

Անաստամոզներ - 200/3

Անատոմիա - 37

- ախտաբանական - 19/2

- պլաստիկական - 37/3

- տեղագրական - 38/1

- ֆունկցիոնալ - 38/1

Անատոքսին - 95/1, 315/3, 665/2, 705/1

Անաֆիլաքսային շոկ - 38/2

Անաֆիլաքսիա - 38

Անգար - 38

Անգինա - 38

- լակունային - 39/2

- կատառային - 39/2

- պատճուկային - 39/2

Անգիոկարդիոգրաֆիա - 600/1

Անդաշտանություն, տես Դաշտանի բացակայություն

Անդաստակային ապարատ - 23/2

Անդրաբարձրհաճախային բուժում - 212/3

Անդրաձայն - 39, 282/2

Անդրաձայնային ախտորոշում - 40/1

Անդրամանուշակագույն ճառագայթահարում - 77/1, 286/1

Անդրաֆոնոֆորեզ - 40/1

Անդրոգեն հորմոններ, տես Այրածին հորմոններ

Անեմիա, տես Սակավարյունություն

Անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա - 40

Անևրիզմ, տես Անոթալայնանք

Անզգայացում ընդհանուր - 520/1, 713/2

- հաղորդչական - 713/2

- ներսփռական - 713/2

- ողնուղեղային - 713/2

- տեղային - 713/2

Անընկալություն, տես Իմունիտետ

Անթառամ - 172/3

Անթրակոզ ֊ 725/2

Անթրոպոնոզներ - 667/1

Անկիլոստոմա - 40/3

Անկիլոստոմիդոզներ - 40

Անկողնու մլուկ, տես Փայտոջիլներ

Անհաս երեխա - 41

Անհատական զարգացում, տես Օնտոգենեզ

Անհատական հակաքիմիական փաթեթ - 42

Անհատական պաշտպանության միջոցներ - 42

Անհատական վիրակապական փաթեթ - 43

Անհետաձգելի բուժօգնություն, տես Շտապ բժշկական օգնություն

Անհիշություն - 392/1

- ծերունական - 392/1

- ռետրոգրադ - 392/1

Անհոտազգացություն - 425/3

Անձայնություն - 294/1,430/1

Անձնական հիգիենա - 43

- - դեռահասների - 187/1

- - երեխաների - 44/2

- - կանանց - 45/1

- - հղի կնոջ - 412/2

- - տարեցների - 46/1

- - տղամարդկանց - 45/3

Անմիզապահություն - 46

- գիշերային - 46/2

Անմիզություն - 504/1

Անշարժացնող վիրակապեր - 47/2

Անշարժացում - 46, 350/2

- բուժական - 46/3, 350/2

- տրանսպորտային - 46/3, 350/2

Անշարժություն - 541/1

Անշաքար դիաբետ, տես Անշաքար շատամիզություն

Անշաքար շատամիզություն - 48

Անոթագրություն երիկամի - 502/3

Անոթազարկ - 48

Անոթալայնանք - 48

- աորտայի - 48/3

- սրտի - 49/1

Անոթալայնիչ դեղանյութեր - 49

Անոթային դիստոնիա - 670/3

Անորեքսիա, տես Ախորժակի բացակայություն

Անոսմիա, տես Անհոտազգացություն

Անպայման ռեֆլեքսներ - 602/1

Անպտղություն - 49

- կանանց - 49/3, 677/1

- տղամարդկանց - 49/3

Անվիտամինություն - 678/3

Անվտանգության տեխնիկա - 50

Անտիբիոտիկներ, տես Հակաբիոտիկներ

Անտիդիուրետիկ հորմոն, տես Հակամիզամուղ հորմոն

Անտիսեպտիկ դեղանյութեր, տես Հականեխիչ դեղանյութեր

Անտրոպոմետրիա, տես Մարդաչափություն

Անտրոպոսոֆ բժշկություն - 259/3

Անրակ - 473/3

Անութային փոսեր - 739/2

Անքնություն - 50, 305/1, 742/3

Անօդակյաց վարակ - 50

Անօդակյացներ - 94/1

Աշխատանք - 51

- մտավոր - 388/3

Աշխատանքային բուժում - 51

- - հոգեկան հիվանդների - 51/2

«Աշխարհի բժիշկները հանուն միջուկային պատերազմի կանխման» - 51

Աորտա - 52, 209/1, 472/2, 624/1

Աորտոգրաֆիա - 600/1

Աչք - 52

- արհեստական - 55/1

Աչքի անոթաթաղանթ - 52/3

Աչքի բեկունակոլթյուն - 53/1

Աչքի լուսաբեկում, տես Աչքի բեկունակություն

Աչքի հարմարում - 53/1

Աչքի պրոթեզ - 55

Աչքի տարաբեկություն - 55

Ապաակտիվացում - 55

Ապակենման մարմին - 52/3

Ապահամաժամացում - 324/3

Ապաճնշումային հիվանդություններ - 56

Ապաստարան - 129, աղ.

Ապենդիցիտ, տես Որդանման ելունի բորբոքում

Ապիլակ, տես ՄԵղվակաթ

Ապոնևրոզ, տես Ջլոն

Ապոպլեքսիա, տես Կաթված

Ապոֆերմենտներ - 752/3

Ապուշություն - 603/3

Առաջին բժշկական օգնության ջոկատներ - 730/2

Առաջին օգնություն - 56

- - ալկոհոլային հարբեցման - 18/1

- - այրվածքների - 36/3

- - աչքի վնասվածքների - 54/1

- - թունավորումների - 241/3

- - - ալկոհոլի փոխնյութերով - 245/1

- - - ածխածնի օքսիդով - 545/3

- - - էթիլենգլիկոլով - 245/2

- - - թունավոր սնկերով - 246/1, 636/2

- - - թունաքիմիկատներով - 247/1

- - - կենցաղային քիմիայի պատրաստուկներից - 242/3

- - - շմոլ գազից - 246/2

- - խայթոցների - 250/2

- - - մեղուների - 250/2, 493/3

- - - օձերի - 240/2. 747/1

- - կոտրվածքների - 47/1, 56/3, 350/2

- - հոդախախտումների - 421/3,422/1

- - ջրահեղձության - 591/2

- - վերքերի - 676/2

- - վնասվածքների - 695/2

- - ցրտահարության - 716/3

- - ուշագնացության - 718/1

Առաջնային բժշկական օգնություն - 58/1

Առաջնային կղանք - 336/1

Առատ դաշտան - 168/1

Առիթմիա - 629/1

«Առլեցուններ» - 333/2

Առյուծագի - 173/3

Առնանդամ - 57

Առնանդամի լարում - 613/2

Առողջապահական կետ - 57

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն - 57

Առողջապահության համաշխարհային օր - 58/1

Առողջապահություն ՀՀ - 58

Առողջավայրեր - 60

- բալնեոլոգիական - 60/3

- կլիմայական - 60/3

- ցեխաբուժական - 60/3

Առողջարանաառողջավայրային ընտրություն - 63/3

Առողջարաններ - 63

- դեռահասների - 63/2

- մանկական - 63/3

- մեծերի - 63/2

- մոր ու մանկան - 63/2

Առողջացման շրջան - 667/1

Առողջություն - 64

- անհատի (մարդու) - 64/1

- հասարակության - 64/2

- հոգեկան - 201/3

Ասանաներ - 516/1

Ասբեստոզ - 725/2

Ասեղնաբուժություն - 64

Ասեղնածակում, տես Ասեղնաբուժություն

Ասթենիա, տես Նյարդաթուլություն

Ասթենիկ մարմնակազմվածք - 476/1

Ասթենիկ նևրոզ - 529/1

Ասթենիկ վիճակներ - 529/3

Ասթմա, տես Հեղձուկ

Ասիմիլյացիա - 336/2, 533/2

Ասկարիդներ - 65/1

Ասկարիդոզ - 65

Ասկորբինաթթու - 680/1

- սննդամթերքում - 680/1

- սննդում - 680/1

Ասպանդակ (ականջի ոսկրիկ) - 23/1

Ասպանդակի հեռացում - 735/2

Ասպանդակի պատվաստում - 735/2

Ասպերգիլներ - 637/3

Ասպերգիլոզ - 637/3

Աստիգմատիզմ, տես Աչքի տարաբեկություն

Ասֆիքսիա, տես Շնչահեղձություն

Ավիշ - 65

Ավիտամինոզներ, տես Վիտամինային անբավարարություն

Ավշաանոթաբորբ - 67/2

Ավշագրություն - 600/1

Ավշային անոթներ - 66/2

- ծորաններ - 67/2

- հանգույցներ - 67/2, 85/1

- մազանոթներ - 66/2

Ավշային համակարգ - 66

Ավշային հանգույցների բորբոքում - 67

Ավշանման համակարգ - 262/1

Ավտոկլավ - 458/1

Ատամի արծն - 70/3

Ատամի արհեստական պսակ - 73/3

Ատամի քար - 68