Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/771

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էՄաստիտ, տես Կաթնագեղձի բորբոքում

Մաստոպաթիա, տես Կաթնագեղձախտ

Մաստուրբացիա, տես Ձեռնաշարժություն

Մասրենի - 176/3

Մատիտեղ - 176/3

Մատնադիտում - 459/2

Մատնախոսություն - 293/1

Մատնաշունչ - 467

Մատների այբուբեն - 297/3

Մատնոցուկ ժանգային - 176/3, 249/2

Մատնունի ուղղաձիգ - 176/3

Մատուտակ մերկ - 176/3

Մարազմ - 468

Մարդ - 468

Մարդակազմություն, տես Անատոմիա

Մարդաչափություն - 474

Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսային վարակ, տես Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ

Մարդու հասակը - 475

Մարդու քաշը - 475

Մարզադպրոցներ - 456/2

Մարզական բժշկություն - 476

Մարզական խաղեր - 477

Մարզում սպորտային - 477

Մարմնակազմվածք ֊ 470/3, 476/1

Մարմնամարզություն - 478

- աթլետիկական - 480/2

- արտադրական - 89/3, 482/1

- բուժական - 141/3, 482/1

- գեղարվեստական - 482/1

- երեխաների - 478/3, 479/3

- կոսմետիկայում - 345/2

- կրծքի երեխաների - 359/1

- հիգիենային - 276/1, 480/2

- մարզակիրառական - 482/1

- ներածական - 90/1

- շնչառական - 552/2

- շտկող - 142/1

- սպորտային - 480/3

- տարեցների ֊ 479/3

Մարսողական համակարգ - 482

Մարսողական ուղի - 482/3

Մարսողության խանգարում երեխաների ֊ 490

- - արտաաղիքային - 491/2

- - թունավոր - 491/1

- - հասարակ - 490/3

«Մարտական պատրաստություն» - 324/1

Մեդիաստինոսկոպիա, տես Միջնորմադիտում

Մեդիատորներ, տես Միջնորդանյութեր

Մեդուզա ֆիզալիա - 240/3

Մեզ - 491

Մեզընդունիչ - 492

Մեզոդերմ, տես Միջին սաղմնային թերթիկ

Մելամաղձություն - 492

Մելանին - 7/1, 77/1

Մելանխոլիկ խառնվածք - 100/3

Մելանոմա - 718/3

Մելանոցիտոխթանիչ հորմոն - 427/3

Մելենա, տես «Ձյութանման կղանք»

Մեծ ճարպոն - 473/1

ՄԵկոնիում, տես Առաջնային կղանք

Մեկուսարան - 492

Մեկուսացում վարակիչ հիվանդների - 492

Մեղվաթույն - 493/3

Մեղվակաթ - 493/2

Մեղվասոսինձ - 493/2

Մեղր - 493

Մեղրաբուժություն - 493/2

Մեղուներ - 493, 241/2

Մեյոզ - 256/1

Մենինգիզմ - 717/1

Մենինգիտ, տես Ուղեղապատյանաբորբ

Մենինգոէնցեֆալիտ, տես Գլխուղեղուղեղապատյանաբորբ

Մենինգոկոկակրություն - 494/1

Մենինգոկոկային վարակ - 494

Մենինգոկոկարյունություն - 494/1

Մենինգոկոկեմիա, տես ՄԵնինգոկոկարյունություն

ՄԵնինգոկոկեր - 494/1

Մենյերի հիվանդություն - 494

Մենոռագիա, տես Առատ դաշտան

Մետաբոլիզմ - 533/1

Մետաստազավորում - 718/2

ՄԵտաֆիզ (ոսկրի) - 565/3

Մետեորիզմ, տես Փորափքանք

Մետրոէնդոմետրիտ, տես Արգանդի մկանալորձենաբորբ

Մերսում - 494

- բուժական - 495/3

- կոսմետիկական - 344/1, 496/1

- կրծքի երեխաների - 360/1

- հիգիենային - 495/3

- մարզական - 495/3

Մերսում սրտի - 496, 674/1

- - անուղղակի - 496/2

- - արտաքին - 496/2, 674/3

- - ուղղակի - 496/3

Մզվածքներ (դեղային) - 179/1

«Մթնշաղային վիճակներ» -218/3

Մթնոլորտազգայնություն - 496

Մթնոլորտի սանիտարական պահպանություն - 498

Մժեղներ - 208/1

Մժղուկներ - 208/1

Միազներ - 498

- պատահական - 498/2

- օբլիգատ - 498/3

- ֆակուլտատիվ ֊ 498/3

Միաշաքարներ - 20/2

Միավ վարակ, տես Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ

Միգրեն, տես Անգար

Միելոլեյկոզ - 274/2

Միելոմային հիվանդություն - 274/2

Միզածորան - 502/1

Միզակապություն - 498, 404/3

Միզամուղ դեղանյութեր - 499

Միզային օրգաններ - 500/1, 500/3

Միզապարկ - 502/1

Միզապարկադիտում - 223/1,502/2

Միզապարկի բորբոքում - 499

Միզասեռական համակարգ - 489

Միզարձակում - 502/2

Միզարյունություն - 500

Միզարտադրության համակարգ - 500

Միզաքարային հիվանդություն - 503

Միզաքարեր - 503/3

Միզուկ - 502/2

Միզուկաբորբ - 504

Միզուկադիտում - 502/2

Միկոբակտերիաներ - 707/2

Միկոզներ, տես Մաշկի սնկիկային հիվանդություններ

Միկոզներ ոտնաթաթի, տես Սնկախտեր ոտնաթաթի

Միկոտոքսիկոզ - 638/1

Միկոտոքսիններ - 638/1

Միկրոալիքային բուժում - 212/3

Միկրոկլիմա - 504

- արհեստական - 505/1

- բնակարանների - 124/3

Միկրոսպորիա - 505, 639/1

Միկրովիրաբուժություն և վերականգնողական վիրաբուժություն - 505

Միկրոտարրեր - 374/2

Միկրոցեֆալիա, տես Փոքրագլխություն

Միոզին - 653/2

Միոզիտ, տես Մկանաբորբ

Միոկարդ, տես Սրտամկան

Միոկարդիա, տես Սրտամկանի բորբոքում

Միոմա, տես Մկանուռուցք

Միոմետրիում, տես Արգանդամկան

Միջադիր նեյրոններ - 563/2, 602/2

Միջանկյալ ուղեղ - 157/1

Միջատազերծում - 507

Միջատասպան միջոցներ - 507/2

Միջընդերք - 473/1

Միջին բուժաշխատողներ - 119/3

Միջին սաղմնային թերթիկ - 470/2

Միջին ուղեղ - 156/3

Միջնահատված (ոսկրի) - 565/3

Միջնորդանյութեր - 507, 76/3, 622/3

Միջնորմադիտում - 223/1

Միջուկային զենք - 127/1, 729/1

Միջուկային պայթյուն - 127/2

Միս, մսամթերք - 507, 640/1

- պահպանումը - 641/1

Միտոզ - 136/3, 256/1

Միտոքոնդրիաներ - 136/1

Միքսեդեմա, տես Լորձայտուց

Միօպիա, տես Կարճատեսություն

Մլակներ - 208/1

Մկանաբորբ - 508

Մկանաթելիկներ - 508/3

Մկանախաղ - 508

Մկանային կծկում - 508/3

- ակամա - 508/3 771

- կամային - 508/3

Մկանային համակարգ - 508

- հյուսվածք հարթ - 469/2, 508/3

- - միջաձիգ զոլավոր - 469/2, 508/3

- - սրտի - 469/2

Մկաններ - 508/3

- դեմքի և գլխի - 509/2

- դիմախաղի - 509/2

- ծամիչ - 509/2

- կմախքի - 508/3

- կրծքի - 509/1

- հակագործիչներ - 509/1

- համագործիչներ - 509/1

- ձեռքի - 474/1, 509/3

- ոտքի - 474/1, 509/3

- որովայնի - 509/2

- պարանոցի - 509/3

Մկանների գերաճում - 510/2

Մկանների հետաճում - 510/2

Մկանուռուցք - 511

- արգանդի - 620/2

Մոզեր - 208/1

Մոլեխինդ թունավոր - 238/2

Մոծակներ - 511, 208/1

Մոմիկներ - 180/1

Մոնոնուկլեոզ վարակիչ - 511

Մոռացում - 391/3

Մոտոսպորտ - 511

«Մորեգույն լեզու» - 741/2

Մորմ քաղցրադառը - 239/2

Մսուրային տարիք - 511

Մսուր-մանկապարտեզ - 514

Մտապահում - 391/2

Մրգահյութեր - 414, աղ.

Մրգեր - 515

- պահպանումը - 641/2

Մուլտին - 682/1

Մուլտի տաբս - 682/1

Մուսկարին - 636/2

Մուտագենեզ - 727/3

Մուտագեններ - 515/3

Մուտացիաներ - 515, 147/2, 220/3

- բջիջների - 95/2

- գենային - 515/2

- գենոմային - 515/2

- քրոմոսոմային - 515/2

Մուրճ (ականջի ոսկրիկ) - 23/1 3

Յ

Յատրոգենիա - 526/3

Յոգեր - 516

Յոդ (օրգանիզմում) - 376/1

- սննդում - 646/2

Յուղասունկ - 634/3

Յունիկապ - 682/1

Ն

Նազոֆարինգիտ, տես Քթաըմպանի բորբոքում

Նախաբազուկ - 473/3

Նախադաշտանային համախտանիշ - 168/1

Նախադպրոցական տարիք - 517