Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/772

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էՆախաէկլամպսիա - 410/3

Նախաինֆարկտային շրջան - 659/2

Նախածննդյան շրջան - 747/3

Նախանշանային շրջան - 520, 408/3, 667/1

Նախապատրաստում դպրոցին - 519/3

Նախասիրտ - 624/3

Նախավիտամին-A - 681/3

Նախաքաղցկեղային վիճակներ - 720/2

Նախաֆագեր - 690/3

Նանիզմ, տես Թզուկություն

«Նապաստակի շրթունք» - 122/2

Նատրիում (օրգանիզմում) - 375/3

Նատրիումի քլորիդ - 329/1

«Նարինե» ացիդոֆիլային կաթ - 456/2

Նարկոզ - 520

- ենթամաշկային - 520/2

- ինհալացիոն - 520/2

- համակցված - 520/2

- միջմկանային - 520/2

- ներերակային ֊ 520/2

- ներոսկրային - 520/2

- ուղիղաղիքային - 520/2

Նարկոմանիա, տես Թմրամոլություն

Նեգրիի մարմնիկներ - 689/1

Նեկատոր - 40/3

Նեղ կոնք - 520

Նեմատոդոզներ - 441/1

ՆԵյրոգլիա - 469/2

Նեյրոդերմիտ, տես Նյարդամաշկաբորբ

Նեյրոլեպտիկներ, տես Հակապսիխոզային դեղանյութեր (ուժեղ)

Նեյրոհիպոֆիզ, տես Նյարդահիպոֆիզ

Նեյրոն - 469/2, 531/2, 622/3

Նևրալգիա, տես Նյարդացավ

Նևրասթենիա, տես Նյարդաթուլություն

Նևրիտ, տես Նյարդաբորբ

Նևրոզներ - 521

- հիսթերիային - 394/3

Ներակնային ճնշում - 154/2

Ներառումներ - մարմնիկներ - 689/1

Ներարգանդային զարգացում - 470/1, 605/2

Ներարգանդային պարույր - 410/1

Ներարգանդենի - 74/2

Ներարկիչ միանգամյա - 522/1

Ներարկիչ - պարկուճ - 522

Ներբջջային ներառումներ - 136/1, 689/1

Ներգանգային ճնշում - 717/1

Ներզատաբանություն - 522

Ներզատիչ գեղձեր - 522/3

Ներզատիչ համակարգ - 522

Ներթույներ - 95/1, 704/3

Ներծծում - 482/3

Ներշնչում - 526

Ներշնչումային հիվանդություններ - 526

Ներսրտենի - 624/3

Ներսրտենու բորբոքում - 527

- ռևմատիկ - 527/2

Ներքին ընկալիչներ - 210/3

Ներքին հիվանդություններ - 527

Ներքին պրոթեզներ - 568/1

Ներքին սաղմնային թերթիկ - 470/2

Նեֆրիտ, տես Երիկամաբորբ

Նեֆրոլոգիա - 528

ՆԵֆրոն - 501/2

Նեֆրոպաթիա, տես Երիկամաախտ

Նիացին - 680/3

- սննդամթերքում - 680/3

Նիկոտին - 306/2

Նիկոտինաթթու - 680/3

Նմանաբուժություն, տես Հոմեոպաթիա

«Նմանության օրենք» - 424/1

Նյարդ ակնաշարժ - 301/1

- աչքը զատող - 300/1

- գանգուղեղային - 300/1

- դիմային - 301/1

- ենթալեզվային - 301/1

- եռվորյակ - 300/1

- թափառող - 301/1

- լեզվաըմպանային - 301/1

- լսողական - 300/1

- հավելյալ - 301/1

- հոտառական - 300/1

- ողնուղեղային - 299/2

- տեսողական - 300/1

Նյարդաբնի բորբոքում - 670/2

Նյարդաբորբ - 528

- ազդրային նյարդի - 529/1

- արմնկային նյարդի - 529/1

- դիմային նյարդի - 528/3

- լսողական նյարդի - 529/1

- ճաճանչային նյարդի - 529/1

- միջնակ նյարդի - 529/1

- նստանյարդի - 529/1

Նյարդաբջիջ - 156/2, 531/2

Նյարդագենետիկա - 149/3

Նյարդաթելեր - 157/3. 299/2

Նյարդաթուլություն - 529

- ռեակտիվ - 529/2

Նյարդախտաբանություն - 530

Նյարդահիպոֆիզ - 5233

Նյարդամաշկաբորբ - 530

Նյարդային ազդակներ - 211/1

- արմատներ - 156/2, 563/1

- բուն - 156/2

- հանգույցներ - 563/2, 3

- հյուսակներ - 300/1

- հյուսվածք - 469/2

Նյարդային համակարգ - 531

- - ավտոնոմ - 531/2, 668/2

- - ինքնավար - 531/2, 668/2

- - ծայրամասային - 299/1

- - պարասիմպաթիկ - 531/2, 669/3

- - սիմպաթիկ - 531/2, 669/3

- - սոմատիկ - 531/2, 668/2

- - վեգետատիվ - 531/2, 668/2

Նյարդավիրաբուժություն - 531

Նյարդարմատաբորբ - 532, 301/2

- գոտկասրբոսկրային - 532/1

- կրծքային - 532/1

- ուսապարանոցային - 532/2

Նյարդացավ - 532

- եռվորյակ նյարդի - 532/3

- ծոծրակային նյարդի - 532/3

- միջկողային նյարդի - 532/3

Նյարդաֆիզիոլոգիա - 530/2

Նյարդեր - 299/2

Նյութերի և էներգիայի փոխանակություն - 533

Նշագեղձեր - 534

- ըմպանային - 534/2

- լեզվային - 534/2

- փողային - 534/3

- քմային - 534/2

Նշագեղձերի բորբոքում - 534

«Նոր Նարինե» ացիդոֆիլային կաթ - 456/2

Նորագոյացություններ, տես Ուռուցքներ

Նորադրենալին - 427/1, 507/3, 526/1

Նորածին - 353/3

Նորածինների արյունատարրալուծական հիվանդություն - 535

Նորածինների ծննդաբերական վնասվածքներ - 535

Նորածինների կրծքացավ - 536, 354/1

Նորածնի լացը - 355/3

Նորմոսթենիկ - 476/1

Նորք, առողջավայր - 63/1

Նստանյարդաբորբ - 529/1,532/2

Նվենի գնդաձև - 177/1

Նրբենի - 158/1

Նուկլեինայութուներ - 536

Նոլկլեոիդ - 93/3

Նուկլեոկապսիդ - 688/3

Նուկլեոպրոտեիդային թելիկներ - 537/1

Նուկլեոտիդներ - 147/2, 537/1

Շ

Շագանակագեղձ - 537, 538/1

Շագանակագեղձի բորբոքում - 537

Շագանակագեղձի գեղձուռուցք - 538

Շաղկապենաբորբ - 538

Շամպինիոն (ուտելի) - 634/3

Շամպուններ - 347/1

Շատակերություն - 437/2, 725/3

Շարակցական հյուսվածք - 469/1

Շարակցական հյուսվածքի տարածուն հիվանդություններ, տես Կոլագենային հիվանդություններ

Շարժողական ավտոմատիզմ - 159/2

Շարժողական հակազդեցություններ - 539/2

Շարժումներ օրգանիզմի - 539, 159/1

Շարժումների համաձայնեցում - 539/2

Շարկոյի ցնցուղում - 715/1

Շաքար - 541

Շաքարախտ - 542

Շաքարամիզություն - 542/2

Շաքարային հիվանդություն - 542/1

Շաքարային շատամիզություն - 542/1

Շեգրենի հիվանդություն - 338/2

ՇԵրեշևսկի - Տերների համախտանիշ - 254/2, 739/1

Շերտագրություն - 599/1

Շիզոֆրենիա - 543

Շիկատակ - 177/1, 249/1

Շիճուկային հիվանդություն - 10/3

Շիճուկներ - 544

- հակաթունային - 544/3

- հակալիմֆոցիտային - 263/3

Շլություն - 545

Շմոլ գազ - 545

Շներ - 224/2

Շնչադիմակներ - 545

- հակաաերոզոլային - 545/3

- հակագազային - 546/1

- համապիտանի - 546/1

Շնչահեղձություն - 546

Շնչաչափություն - 474/3

Շնչառական անբավարարություն - 550/2

Շնչառական կենտրոն - 156/2, 549/1

Շնչառական համակարգ - 546

Շնչառասինցիտիալ վարակ - 664/3

Շնչառության րոպեական ծավալ - 549/2

Շնչառություն - 553

Շնչառում - 549/1

Շնչափող - 472/3, 547/2

Շնչափողաբորբ - 554

Շնչափողահատում - 555

Շշիկներ - 53/1, 702/3

Շոգեբաղնիք - 96/1

Շոկ - 555

- այրվածքային - 36/1, 555/2

- անաֆիլաքսային - 555/2

- թերշաքարարյունային - 426/3

- ինսուլինային - 426/3

- հուզական - 555/3

- սրտային - 555/3

- վնասվածքային - 555/1

Շողասնկախտ - 556

Շոշափում - 556

Շպրից-տյուբիկ, տես Ներարկիչ-պարկուճ

Շտապ բժշկական օգնություն - 556

Շտապ բուժօգնության հատուկ մասնագիտացված բրիգադներ - 557/2

Շրթնաբորբ - 557

- անկյունային - 557/3

Շրթներկեր - 348/2

Շրջակա միջավայրի պահպանություն - 558

Շրջափակում հոդի - 423/1

- սրտի - 629/2

Շրջոսկր - 565/3

Շրջոսկրի բորբոքում ծնոտի - 560

Շփաբորբ - 560

- կրծքի երեխաների - 356/1

Շփում մարմնի, տես Ջրային շփումներ

Ո

Ողն - 566/1

Ողնաշար - 472/2