Էջ:Պատմութիւն հայոց.djvu/171

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ
Բ 157


Բայց դարձցուք անդրէն ՚ի վեր, պատմելով յաղագս պատերազմին Վաղարշակայ ընդՊոնտացիս, և որ ՚ի Փռիւգիայ, և վասն յաղթութեանն։

Դ․ Եթէ որպէս միաբանեալ Վաղարշակայ զքաջս Հայոց ի կարգս զօրու՝ խաղայ ի վերայ Մակեդոնացւոցնմտերմաց։

ՅԵՏ պատերազմին Արշակայ ընդ Մակեդոնացիս և ունելոյ զԲաբելոն և զարեւելս և զարեւմուտս Ասորեստանի՝ միաբանէ և Վաղարշակ զօր բազում յԱտրպատականէ և ՚ի Հայոց, որ ՚ի միջոցի աշխարհիս, արս անուանիս և քաջս, և զկոչեցեալն Բագարատ, և որք ընդ նովաւ քաջք, և ծովեզերեայսն մանկունս, որք ՚ի Գեղամայ և ՚ի Քանանացւոց, և Շարայի ծնունդք և Գուշարայ, և առ թեր Սիսակեանսն, և զԿադմեանսն և զնոցա մերձաւորսն, որպէս թէ զկէս մասն աշխարհիս։ Հասանէ ՚ի միջոց աշ-