Էջ:Պատմութիւն հայոց.djvu/179

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ
Բ 165

չին սապէս և նախարարութիւնքն՝ աբեղէն և գաբեղէն։

Եւ զարծրունիսդ գիտեմ՝ ոչ Արծրունիս, այլ արծուի ունիս, որք արծուիս առաջի նորա կրէին։ Թողում զառասպելացն բաջաղանս, որ ՚ի Հադամակերտին պատմին․ մանկան նիրհելոյ անձրեւ և արեւ հակառակեալ, և հովանի թռչնոյ՝ պատանւոյն թալկացելոյ։ Գիտեմ և զԳնունիսդ գինի ունիս, որ զարժանի թագաւորին պատրաստէր զըմպելիսն․ որ սքանչելի իմն դտպեալ եղեւ ըստ գործոյն և անունն․ քանզի պատրաստէր զըմպելիսն արքայի յընտիր և ՚ի համեղ գինեաց, ունէր և կոչումն անուանն Գին․ ընդ որ կարի զուարճացեալ, ասեն, Վաղարշակ՝ կարգէ ՚ի թիւնախարարութեան ազգաց։ Եւ են այս երկու տունքս ՚ի զաւակէ Սենեքերիմայ, Արծրունիք և Գնունիք։

Ասեմ և զՍպանդունիսդ ՚ի վերայ զենարանաց, և զՀաւունիսդ՝ բազէակիրս և բազէակալս, յաղագս