Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/12

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԾԱՌԱՅ ՅԻՍՈԻՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ. ՈՂՈՐՄՈԻԹԵԱՄԲՆ ԱՍՏՈԻԾՈՅ ԵԻ ԿԱՄՕՔՆ ԱԶԳԻՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՊԵՏ ԵԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ, ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ ԱԹՈՌՈՅ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻՈՅ ՍՐԲՈՅ ԷՋՄԻԱԾՆԻ

ԳԻՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕՐՀՆՈԻԹԵԱՆ ԵԻ ԳՆԱՀԱՏԱՆԱՑ ԱՌ ՍԻՐԵՑԵԱԼ ՈՐԴԻՆ ՍԵՐ ԵԻ ՀԱՐԱԶԱՏ ԶԱԻԱԿՆ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌՈՅ

ՍՐԲՈՅ ԷՋՍԻԱԾՆԻ

ՄԵԾԱՐԳՈՅ ՏԻԱՐ ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ ՈՐ Ի ՀԱԼԷՊ ՍԻՐԻԱ

Յարգարժան պրն Թորանեան, բարձր ենք գնահատում երկարամեալ Ձեր ագգօգուտ գործունէութիւնը։Անցնող տասնամեակների ընթացքին Դուք Ձեր ողջ կարողութիւնները անմնացորդ կերպով ի սպաս էք դրել ազգային մեր մշակույթի ծաղկմանն ու զարգացմանը․ հայրենական ու եկեղեցական մեր կեանքի շինութեանը եւ սրբազան աւանդների անխաթար պահպանմանը

Կէսդարեալ Ձեր բարեջան աշխատանքի շնորհիւ այսօր նթերցողի սեղանի վրալ են Ձեր հեղինակած եւ խմբագրած հարխրաւոր գրքեր ու արժէքաւոր աշխատություններ. որոնք բերել են Ձեզ հայրենանուէր մտաւորականի եւ ազգային նաիրեալ գործիչի համբաւ ու ճանաչում

Ամենայն Հայոց Սրբութիւն Սրբոց Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնից Մեր օրհնութիւնն ու սրտաբուխ շնորհաւրանքներն ենք լղում Ձեզ կրկնակի Ձեր լոբելա առիթով եւ ի գնահատութիւն գրւսկան Ձեր հարուստ ժառանգոլթեան ու աղգսղին հասարակական կեանքուՍ տարիների Ձեր Սեծ վաստակի, Հւսյրւսպհտական արւու կոնղակով ջնորհուՍ ենք Ձեղ Առաքելական ւ1եր Սուրբ Եկեղեցու ՍՈԻՐԲ ՍԱՀԱԿ.ՍՈԻՐԲ ՄԵՍՐՈՊ պատւոյ բարձր շքանշւսնը Ի խորոց սրտի աղօթքով բարեՍաղթուՍ հնք. որ Երկնաւոր Տերը Իր Հայրական սիրոյ եւ խնաՍքի ՍԷջ Սիջւո քաջառողջ ու երջանիկ պահի ու պահպանի Չեգ եւ Ձեր ընւոանհաց անղաՍներին պարգեւելով երկնատուր ւսԱենւսյն բարիք եւ գործող րսրանորոգ յաջողոլթիւննհր Ողջ լհրուք ի Տեր ղօրացհա| ջնորհօք Սուրբ հոգւոյն. եւ |աւէտ օրհնեալ ի Մենջ աՍՒ,ն ՕրհնութեաՍբ ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ SniUii կոնդակս ի 1՜-ս Նո|եսբUpր ի թուին Տեաոն 2000թ ել ի թուին Kuiinr) ՌՆԽԹ ի Մա|թավանււ UpF"l է?'1Ի»Թնի Ընղ hiuilmnim