Էջ:Armenian classical poetry vol 1.djvu/99

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


Եւ աւազոյն կոյտ սահմանեցաւ.
Պակասեաց անբաւիցն շիղջք
Առ համբարս իմոցս անօրէնութեանց։


Դ.

Զի թէպէտ և յոյժ բազում են մանունքն
Ի յափունս ջրոյն համահաւաքեալք,
Այլ ուրոյնք և առանձնականք ի ծննդոց աճելութենէ.
Իսկ մեղանք իմոյս յանցանաց՝ անթիւք.
Զորս անհնար է առնուլ ի միտ։
Ոմն և ծնունդ իւր, ոմն և շառաւիղք իւր.
Ոմն և բիծք իւր, ոմն և արկածք իւր,
Ոմն և փուշք իւր, ոմն և արմատք իւր,
Ոմն և հաստուածք իւր, ոմն և պտուղք իւր,
Ոմն և նշխարք իւր, ոմն և ճիւղք իւր,
Ոմն և ոստք իւր, ոմն և արմկունք իւր,
Ոմն և ճիրանք իւր, ոմն և մատունք իւր,
Ոմն և խլրտմունք իւր, ոմն և զօրութիւնք իւր,
Ոմն և ազդմունք իւր, ոմն և նշմարանք իւր,
Ոմն և տիպք իւր, ոմն և մնացուածք իւր.
Ոմն և ստուերք իւր, ոմն և մթութիւնք իւր,
Ոմն և յարձակմունք իւր, ոմն և հնարք իւր,
Ոմն և պատիրք իւր, ոմն և դիտմունք իւր,
Ոմն և դիմեցմունք իւր, ոմն և չափք իւր,
Ոմն և խորք իւր, ոմն և գարշութիւնք իւր,
Ոմն և կայծակունք իւր, ոմն և կիրք իւր,
Ոմն և մթերք իւր, ոմն և գանձք իւր,
Ոմն և ցնցուղք իւր, ոմն և աղբերք իւր,
Ոմն և գետք իւր, ոմն և շանթք իւր,
Ոմն և հըրդեհմունք իւր, ոմն և պատկառանք իւր,
Ոմն և վիհք իւր, ոմն և անդունդք իւր,
Ոմն և բորբոքմունք իւր, ոմն և աղջութիւնք իւր,
Ոմն և ամպրոպք իւր, ոմն և կայլակք իւր,
Ոմն և հոսմունք իւր, ոմն և հեղեղք իւր,
Ոմն և սառնամանիք իւր, ոմն և դըրունք իւր,
Ոմն և շաւիղք իւր, ոմն և ճանապարհք իւր,
Հնոցըն և տապ իւր, հրատն և գոլորշիք իւր,
Հալոցըն ճարպին և ճենճերմունք իւր,