Էջ:Ghazaros Aghayan, Collected works, vol. 3 (Ղազարոս Աղայան, Երկերի ժողովածու, հատոր 3-րդ).djvu/165

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


րել, որպեսզի շտապեցնե մեր ամենիս չցանկտլի մահը։ Մեզս/֊ նից ավելի խելացի մի ժողովուրդ կապահովեր նրան մի թեթև կենսաթոշակով, որպեսզի իր կյանքի մնացորղր բացառապես դրականության նվիրե, ճոխացնե մեր աղքատիկ գրականու թյունր իր արագաշարժ և աշխույժ գրչով, թողնելով վարժապե֊ տությունր նրանց, որոնք լավ վարժապետ լինել կարող են, ա֊ ռանց կարողանալու տալ մեզ մի երես Պոոշյանցի գրվածից* Պռոշյանցր մեծ մարդ չէ, նա հավասար չէ ոչ Աբովյանցին և ոչ Ալիշանին, բայց այդ մարդիկը ավելի մեծ են, քան իրանց ժա- մանակր. Պ ռոշյանցր հավասար է իր ժամանակի մեծությանը, իր ժամանակի հարազատ ծնունդն է և այնքան շատ գործ է կատարել ազգային ասպարիզում, ազգային կրթության զոր՝ ծում, ինչքան ոչ ոք իր ժամանակակիցներից։ Պերճ Պ ռոշյանցր առաջին հիմնա գիրն է Թիֆլիսում օրիոր- դական դպրոցի։ Դա էր, որ բաց արավ մասնավոր օրիորդական դպրոց, ուր աոաջին աշակերտուհին Լ եղել այժմ տիկին եղի- Ա ШП եթ Չմշկյոևր։ Այդ ուսումնարանի պատվավոր հոգաբար¬ ձածին էր և կարեքի է ասել բարերարուհին Տ. Հովհաննիսյանը, պ. Արդար Հովհաննիսյանի մայրրէ որի հրավիրանոք հոգա֊ րարձուհի են դառնում ա. ա. ^եհբուդջան, Նադիր յան և֊Խո- ջա յան։ Պ ռոշյանցր մեզանում նոր սկսած առտնին թատրոնը հա¬ սարակական թատրոնի վերածեց, ուր առաջին դերասանուհի¬ ների կարգն րնկավ և իր առաջին աշակերտուհի Եղիսարեթր։ Այդ դեպքից հետո, երբ պ. Շանշյանցին հրավիրեցին Ղա~ բաբադ, նա Պռոշյանցին էլ հետը տարավ իբրև իրան օգնա¬ կան։ Այնտեգ դարձյալ Պ ռոշյանցր հիմնեց առաջին օրիորդա¬ կան գպրոըը տ. և պ. Հախումյանների օգնությամբ, որոնք ձրի տվին իրանց տունը ուսումնարանի համար։ Տկարության պատճառով այգաեղից հեռանալով և բժիշկ¬ ների խորհրդով ուսուցչական ասպարեզից ևս հեռանալով, նա ճանապարհորդում է իր ֆոտոգրաֆիայով և հասնում մինչև Վերին Ագուլիս։ Պոոշյանցն այդտեղ 66 թվականին հորդորում է ուսումնարան բանալ տղայոց և ագջկանց միանգամայն. և հաջողվում է. հրավիրում է բարձր ուսում ստացած վարժա֊ պետներ և կազմում է մի լսւվ խումբ։ 165