Էջ:Ghazaros Aghayan, Collected works, vol. 4 (Ղազարոս Աղայան, Երկերի ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/53

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


բարոյականություն… րիթմաչիքը՝ մի֊մի հանճար, շամբուտը' բուրաստան, կոնդերը' երկնահայացք, ճահի ^՛էրերը' անմահական*,, ճշմարիտ և գիտակցաբար է այն անձին սերը, որ զգալով ընդհանուրի թշվառ վիճակը, փնտրում է նորա թըշ- վառության աղբյուրքը, ցույց է տալիս նորան յուր վերքերը, բաց է անում նորա մտավոր աչքը և շոշափելի կացուցանում բարին և կատարյալն, ճշմարիտն և անմահն։ Առաջինր քնացնում է, թմրացնում է և հետևապես կա- մենում է մեռցնել, իսկ երկրորդը զարթեցնում է, նորա դան¬ դաղ շարժողությանը մի հզոր զարկ է հասցնում և արադու- P։ ուն է տալիս այդ շարժողությանը դեպի առաջ։ Առաջն ո ձգտողություն ը յուր դժոխային ոըկորը հագեցնելն է, իսկ երկրորդի։նր յուր հոդվո պահանջմանը բավականություն տալն .Է և նորան անմահացնելը։ «Մահ ոշ |սքացեալ մահ է, մահ յւԱարյնալ անմ ահութիւև էյ;,,. Եթե մենք շալարենք մի անդամ մեր մտաց առաջը բե¬ րել մեր ազդի անցյալը, զդանք այն տաժանելի աշխատու- թյունը, ինչ որ մեր արժանահիշատակ հարք դործ են դրել ժողովրւրղը բարոյական առնելու, անշուշտ պիտի դանք այն եզրակացության, որ եթե նոքա մի։ դույզն կամ դորա կիսու չափ աջիս ատ Լին և ժողովրդի մտավոր զարգացման համար, անշուշտ պիտի Հասնեին յուրյանը բուն ն սլ ա տ ա կին, որին մոտենալ անդամ չկարողացան։ Վասն զի ժողովրդի կառա¬ վարումը խելքն է, հոդին այնտեղ է, ինչ տեղ խելք կա, ա֊ ռանը խելքի հոդվո ծանոթություն չկա, հետևապես և ոչ ճշմարիտ բարոյականության մոտենալ։ Եթե մեր նախա- հարը չէլարողաըան այն անել, ինչ որ պահանջում է մեր ժամր:նա!էը, այլ կատարեցին իրենց ժամանակի սլահանջ- մոմւքր, ղորանից չպիտի եզրակացնել, թև ուրեմն եթե նոքա ողջ լինեին մեր օրերումը, պիտի այն անեին, ինչ որ անում են մեր ժամանակի կարճատես մարզիկը,,. Այդ պիսի մոլորոլ- թյան դեմ մենք ավելորդ ենք համարում բան խոսել, նախ էնղո4, համար, որ մեր այժմյան համոզմունքը ընդդեմ չէ ոչ Եղիշեին, ոչ Խորենացուն և ոչ Գավիթ Անհաղթին, որոնք հավետ յան и մնալու են անմահ, երկրորդ1 հավաստի ենք, որ մեր մատաղ սերունդը այլ ուղղություն է ստացած, և 53