Էջ:Khatchatour Ketcharetsi, Taghs (Խաչատուր Կեչառեցի, Տաղեր).djvu/79

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է

շինեալ էր մեծն Մովսէս՝ որդի Ամրամայ, հրամանաւ Թորմեթայ՝ դստեր արքային Փարաւոնի:

Եւ հասեալ ի դուրս յեր[ե]կորեայ ի ժամ քնամտին, տեսին ախեալ կայր. ոչ կարացին մտանել, օթեցան առ այրի կնոջ մի ազգաւ ղպտի: Իսկ նորա տեսեալ զչքնաղագեղն Մարիամ, զի բարձեալ ունէր զլուսանկար մանուկն, առընկալաւ գնա ի գիրկս իւր, իբրև զհինօրեայ քահանայն Սիմէոն, նմանեալ մաքուր դստերն Փանուէլի Աննայի: Հարցանէր գծերունին Յովսէփ՝ Ուստի՞ գայք կամ յու[մ]է՞ իցէ աննման և անգաղափար մանուկս այս, զոր չէ ոք տեսնալ ի մարդկասէ: Եւ ծերն կայր լռելեայն և ոչ տայր պատասխանի:

Իսկ օտար և անծանօթի կինն արար մեծարանս մանկանն և լցեալ զջուրն ի կոնքն, լուաց ըստ օրինի գորովամիտ մարցասիրաց եւ ապա հանեալ ի ջրայն նորագոյն մանգլով պատեալ և գրկեալ գըգուանօք՝ երգս քաղցրաձայն մատուցանէր և ասէր.

Նման է մայր քո արուսեկի,
      և դու նման արեգական.
Նման է մայր քո ամպոց ցօղելու,
      և դու նման ծիածանի՝ գօտոյն Նոյի,
Նման է մայր քո Եդեմական դրախտին,
      և դու նման ծառոյն կենաց,
Նման է մայր քո ծովուն Եսեբոնի,
      և դու նման լուսափայլ և ոստրածնունդ մարգարտի,
Նման է մայր քո աւուրց գարնայնոյ,
      և դու նման ծաղկին համասպրական,
Նման է մայր քո մեծի թագուհւոյ,
      և դու նման որդոյ թագաւորի: