Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/54

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Северной страны Повелитель и Государь Иверокие, Карталин- ские, Грузинские и Кабардин¬ ские земли; Черкасских и Гор¬ ских Князей и иных наследный Государь и Обладатель; На¬ следник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стор- манский, Дитмарсенский и Ол- денбургский и Гооударь Евер- ский, и прочая, и прочая, и про¬ чая. Новороссийской Губернии города Нахичевана Армянское общество в лице Депутатов своих, Карабета Сагакова и Магардича Назырова принес¬ ло Нам Всеподданейшее про¬ шение, о подтверждении их прав и преимуществ, дарован¬ ных в Бозе почивающими Ве¬ ликими Государлми, Предка¬ ми Нашими, и Мы Всемило¬ стивейше снисходя на сие про¬ шение, и в ознаменование все¬ гдашнего благоволения Наше¬ го, к непоколебимой верности и усердию Нахичеванского Армянского общества, все пра¬ ва и преимущества оному при¬ своенные и доселе без отмены существующие, поколику они сходны с общими Государст- веными узаконениями, призна- 64 քա Սիբիրիայի, Արքա Խերսոնի- սա֊Տ ավրիկա, Թագավոր Պսկովի և Մեծ Ւշխան Սմոլենսկյան, Լի- տովյան, Վոլինյան և Պ ո դո լյան է Իշխան էստլանդիու, Լիֆլյանդիու, Կուրլյանդիու և Սեմիգալիու, Սա- մ ոգիցիու, Կորելիայի, Տվերի, Յուգորի, Պերմի, Վյատսկի, Սոլ- գարիայի և այլոք։ Թագավոր Ն. Մեծ Իշխան Նիզովյան Նովա֊ Դո¬ րո դի , Չերնիգովի, Ր յազան ու, Պո- լոցկի, P ոստովի Յարոսլավի, Pb- լոզերսՀի, Ուդորսկի, Օբդորսկի, Կոնդիսկի, Վիտեբսկի, Մստիսլա- վոլ և բոլոր Հյուսիսային աշխար¬ հին Հրամայող և Թագավոր Իբե¬ րական, Կարթալինյան, Վրացի և Կաբարդինյան երկիրներին, Չեր- քասյան և Լեռնաբնակ Իշխաննե¬ րի և այլոց Ժառանգությամբ Թա¬ գավոր և Տեր, Ժառանգ Նորվե- գիու, Դուքս Շ լեզվի գ-Հո չստին յան, Ս տորման յան, Դիդմարսենյան և 0լդենբուրգյան և Թագավոր Եվեր- յան, և այլոց, և այլոց, և այլոց։ Նոր Ռուսսիական գավառի Նա¬ խիջևանի քաղաքի Հայոց հասա¬ րակությունը յուր Պատգամավոր Կարապետ Ս ահ ակ յանի և Մկրտիչ Նաղիրյանի ձեռքով տվեց Մեզ ա- մ են ահ պատ ակա գույն խնդիր, նո- ց ա իրավունքները և առանձնա- շնորհությունքը, պարգևած ի Տեր հանգուցյալ Մեծ թագավորների, Մեր ևախնիների ձեռքով, Հաս¬ տատելու համար, և Մեք Դերա-