Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 4.djvu/324

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


նե այդ գրքի անունը, իմանա թե ինչ օրինակ է եղել մեր ձեռքում, և թե ո'ր տպագրության երեսներն ենք ցույց տայիս։ Ա ԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ, Կ. Պոլիս տպած 1709. հրատարակություն Մար¬ սս լան ց ի Գրիգոր դպրի Աղեքսանդր կաթողիկոսի հանձնարարությամբ։ ԵՂԻՇԵ վարդապետ, Մոսկվա, 1861. հրատ. պ. Հ. Քաթան յանց։ ԹՈՎՄԱ ԱՐԾՐՈԻՆԻ, Պաամ. տանն Արծրունեանց, Կ. Պոլիս, 1852. հրատ. Թանգարանին վերծանության յՕրթա-գյուղ։ ԽՈՐԵՆԱ8Ի ՔԵՐԹՈՂԱՀԱՅՐ, Պատմ. Հայոց, Ամստերդամ 1695-ին, հրատ. Վանանդեցի Թովմա եպիսկոպոսի։ ԿԻՐԱԿՈՍ ԳԱՆՁԱԿԵՑԻ, Մոսկվա, 1858, հրատ. պ. Ո. Հովհաննիս¬ յան ց։ ԿՈՐԻԻՆ վարդապետ, Վենետ. 1833, հրատ. Մխիթարյանց։ ՂԱԶԱՐ ՓԱՐՊԵՏԻ, Պաամ. Հայ. Վենետ 1793, հրատ. Մխիթար¬ յանց։ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ, Պատմ. Հայ Մոսկվա, 1853, հրատ. պ. Մ. էմին։ ՉԱՄՉԵԱՆ Հ. Միքայելի էՀսւյոց Պատմության» անունով ամենին հայտնի երեք հատոր խմբագիրքը, որ մեկ անգամ է տպվել և էլ չպիտի տպվի, ՍԵԲԷՈՍ եպիսկոպոս, (Պատմ.)ի Հերակլն, Կ. Պօլիս, 1851, հրատ, պ. Թ. Մ. Միհրդատյանց։ ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔ (Աստվածաշունչ), Վենետ. 1805, 4 հատոր, հրատ. Հ. Յովհ Զօհրապեան վարդապետի։ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՏԱՐՕՆԵՅԻ, (Ասողիկ), Փարիզ, 1859, հրատ, արմ. Շահնազարյան ց Կ. վարդապետի։ ՎԱՐԴԱՆ վարդապետ, Հավաքումն Պաամաթեան, Վենետ. 1862, հրատ. Մխիթարեանց։ Մեզ մնում է այստեղ հանդիսաբար հայտնել մեր անկեղծ շնոր¬ հակալությունը այն պարոններին, որ կամակար հոժարությամբ ուղար¬ կեցին մեղ վերը գրված գրքերը, ո վ ի'նչ ուներ։ Մի քանիսը այդ գըր- քեբից, ինչպես ամենին հայտնի չէ, աղճատված ձեռագիրներիք են տըպ- ված. այս րոպեիս ավելի լավ օրինակ չունենալով մեր ձեռքում, щя'հ եղանք գտնվածով, հայտնի է թե «աո ի չգոյէ Աստուծո ի մեջ Իսրայէլի աո ճանճիկ աստ ուա ծն Ակկարոնի դիմեցին])։ Դեո լա'վ է, որ այս հեռավոր հյուսիսում այսքանն էլ գտնվում է։ Կրկի՜ն շնորհակալություն մեր բարեկամներին։ § 2. Այս անանուն հառաջաբանը, ինչպես նորա բովան դա կությու- 324