Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/10

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


ԲԱԺԻՆ-11 ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 521


Գլուխ-11․1․ Նախնական մասնագիտական արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության հասկացությունը, նպատակը, խնդիրները և սկզբունքները 
 521
11․1․1․ Նախնական մասնագիտական արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության հասկացությունը 
 521
11․1․2․ Նախնական մասնագիտական արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության նպատակը, խնդիրները 
 522
11․1․3․ Արհեստագործական, միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման պետական քաղաքականության սկզբունքերը և քաղաքացիների իրավունքների պետական երաշխիքները 
 523


Գլուխ-11․2․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության համակարգը և ուսումնական գործընթացի իրավական կարգավորումը 
 524
11․2․1․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության համակարգը 
 524
11․2․2․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և կրթական ծրագրերը 
 524
11․2․3․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանները, ուսումնառության ժամկետները և ձևերը 
 525
11․2․4․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտություններ և ուսումնական հաստատություններ ընդունելությունը 
 526
11․2․5․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության կազմակերպումը և ավարտական փաստաթուղթը 
 527


Գլուխ-11․3․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության սուբյեկտները 
 528
11․3․1․ Ուսանողները և ունկնդիրները որպես արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության իրավահարաբերությունների սուբյեկտներ 
 528
11․3․2․ Մանկավարժները և աշխատողները որպես արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության իրավահարաբերությունների սուբյեկտներ 
 529
11․3․3․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության ուսումնական հաստատությունները որպես կրթաիրավական հարաբերությունների սուբյեկտ 
 529


Գլուխ-11․4․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության կառավարման մարմինների համակարգը և իրավասությունները 
 531
11․4․1․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության կառավարման մարմինների համակարգը 
 531
11․4․2․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության բնագավառում կառավարության իրավասությունները 
 532
11․4․3․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության բնագավառում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության իրավասությունները 
 532
11․4․4․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության բնագավառում կառավարման այլ մարմինների իրավասությունները 
 533
11․4․5․ Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության ու ուսուցման որակի ապահովումը և դրա նկատմամբ պետական վերահսկողությունը 
 534


ԲԱԺԻՆ-12 ԿՐԹԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 535


Գլուխ-12․1․ Բուհական կրթության հասկացությունը, նպատակը և խնդիրները 
 535
12․1․1․ Բուհական և հետբուհական կրթության հասկացությունը 
 535