Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/11

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է
12․1․2․ Բուհական և հետբուհական կրթության նպատակը և խնդիրները 
 536


Գլուխ-12․2․ Բուհական իրավահարաբերությունների սուբյեկտները 
 537
12․2․1․ Բարձրագույն ուսումնական հաստատության սովորողները 
 537
12․2․2․ Բարձրագույն ուսումնական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական և գիտական աշխատողները որպես կրթաիրավական հարաբերությունների սուբյեկտներ 
 541
12․2․3․ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները որպես բուհական և հետբուհական մասնագիտական կրթության սուբյեկտներ 
 543


Գլուխ-12․3․ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում կառավարման մարմինների իրավասությունները 
 545
12․3․1․ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում ՀՀ կառավարության իրավասությունը 
 545
12․3․2․ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության իրավասությունները 
 546


Գլուխ-12․4․ Ուսումնական հաստատությունների տեսակները և ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 
 547
12․4․1․ Ուսումնական հաստատությունների տեսակներըբ և իրավասությունները 
 549
12․4․3․ Ընդունելությունը բարձրագույն և հետբուհական կրթություն իրականացնող կազմակերպություններում 
 551
12․4․4․ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության կրթական չափորոշիչները, կրթական ծրագրերը և կրեդիտային համակարգը 
 552
12․4․4․1․ Կրեդիտային համակարգի հասկացությունը, նպատակը, խնդիրները և գործառույթները 
 553
12․4․5․ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանները, ուսուցման ժամկետները և ձևերը 
 564
12․4․6․ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթուղթը 
 565


ԲԱԺԻՆ-13. ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 566


Գլուխ-13․1․ Սոցիալական կառավարման վերահսկողության, հսկողության հասկացությունները, սկզբունքերը, գործառույթները, սահմանաչափերը 
 566
13․1․1․ Սոցիալական կառավարման վերահսկողության, հսկողության հասկացությունները 
 566
13․1․2․ Կրթական վերահսկողության սկզբունքները 
 572
13․1․3․ Կրթական վերահսկողության գործառույթները, իրականացման մեխանիզմները և արղյունավետությունը 
 574
13․1․3․1․ Կրթության ոլորտի վերահսկողության տեղեկատվական գործառույթը 
 574
13․1․3․2․ Կրթության ոլորտի վերահսկողության կարգավորիչ գործառույթը 
13․1․4․ Կրթական ոլորտի սոցիալական սահմանաչափերը /նորմատիվները/ 
 575


Գլուխ-13․2․ Ուսումնական հաստատությունների գործունեության վերահսկողության իրավական կարգավորումը, կրթության որակի նկատմամբ պետական վերահսկողությունը 
 577
13․2․1․ Ուսումնական հաստատության գործունեության վերահսկողության իրավական կարգավորումը 
 577
13․2․2․ Բուհական և հետբուհական մասնագիտական կրթության որակի նկատմամբ պետական վերահսկողությունը 
 580


ԲԱԺԻՆ–14․ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
 581