Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/187

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


միջնորդավորված է համապատասխան նորմատիվ-իրավական ակտերով (նա աշխատանքի է անցել հրամանի կամ պայմանագրի հիման վրա, ստանում է աշխատավարձ ըստ իր որակավորման կատեգորիայի և այլն): Մյուս կողմից, սովորողներին դասավանդելու մեթոդների և մեթոդական հնարքների սեփական յուրահատուկ ձևերի ընտրության և կիրառման հետ կապված մանկավարժական գործընթացը, մանկավարժը զուգակցում է տարբեր հոգեբանական հնարքների օգտագործման, մանկավարժա-հոգեբանական և բարոյական հարաբերությունների հաստատման հետ, որոնք չեն կանոնակարգվում նորմատիվային իրավական ակտերով: Տվյալ դեպքում մանկավարժը կողմնորոշվում է միայն ավելի ընդհանուր սկզբունքներով, նպատակներով, դրույթներով և նորմերով:


5.2.5. Ծնողները կամ սովորողների այլ օրինական ներկայացուցիչները որպես կրթական հարաբերությունների մասնակից

Կրթական հարաբերության մյուս մասնակիցը՝ ծնողները /կամ սովորողների այլ օրինական ներկայացուցիչները/, կրթական հարաբերության մեջ որպես ինքնուրույն անձ չի հանդիսանում և նրանում մասնակցում է այնքանով, որքանով սովորողները դեռ ընդունակ չեն ձևավորել և արտահայտել իրենց իրական ցանկություններն ու կամքը: «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 28-ին համապատասխան՝

Սովորողի ծնողն իրավունք ունի՝

1) երեխայի ուսուցման համար ընտրել ուսումնական հաստատությունը և կրթության ձևը.

2) համագործակցել ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների հետ իր երեխայի կրթության կազմակերպման հարցերով,

3) դիմել համապատասխան մարմիններին երեխայի զարգացման, ուսուցման և դաստիարակության հարցերով,

4) պաշտպանել իր և իր երեխայի օրինական շահերը համապատասխան մարմիններում.

5) մասնակցել հանրակրթական ծրագրերի իրականացման և դրանց արդյունավետության գնահատման գործընթացին,

6) մասնակցել ուսումնական հաստատության ներքին գնահատմանը,

7) մասնակցել ուսումնական հաստատության կառավարմանը՝ ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:

Սովորողի ծնողն ունի նաև ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ իրավունքներ:

Սովորողի ծնողը պարտավոր է՝

1) երեխայի համար ընտանիքում ապահովել համապատասխան պայմաններ կրթություն ստանալու համար,

2) մշտապես հոգալ երեխայի ֆիզիկական առողջության և հոգեկան վիճակի մասին, ստեղծել համապատասխան պայմաններ երեխայի հակումների և ընդունակությունների զարգացման, կրթական կարիքների բավարարման համար,

3) հարգել երեխայի արժանապատվությունը, դաստիարակել աշխատասիրություն, բարություն, ընկերասիրություն, հանդուրժողականություն, գթասրտություն, հարգալից վերաբերմունք ընտանիքի, մեծահասակների, պետական և մայրենի լեզվի, ժողովրդական ավանդույթների և սովորույթնեիի նկատմամբ,

4) դաստիարակել հարգանք ազգային, պատմական, մշակութային արժեքների և հայրենիքի նկատմամբ, հոգատար վերաբերմունք պատմամշակութային հարստության և շրջակա միջավայրի նկատմամբ, հանդուրժողական վերաբերմունք այլ ժողովուրդների և մշակույթների նկատմամբ,

5) դաստիարակել հարգանք ուսումնական հաստատության և մանկավարժական աշխատողների նկատմամբ,

6) սույն օրենքի 15-րդ և 16-րդ հոդվածներով սահմանված ժամկետներում երեխային բերել