Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/4

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


Գլուխ-1․7․ Կրթական իրավունքի ժամանակակից մոտեցումները․ կրթական օրենսգիրք 
 84
1․7․1․ Կրթական իրավունքի ժամանակակից մոտեցումները 
 84
1․7․2․ ՀՀ կրթության մասին օրենսգիրքը՝ որպես կրթական իրավունքի հիմնական ակտ, օրենսգրքի հայեցակարգային մոտեցումները 
 93
1․7․2․1․ ՀՀ կրթության մասին օրենսգրքի հայեցակարգը 
 98


ԲԱԺԻՆ-2 ԿՐԹԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՃՅՈՒՂ 
 104


Գլուխ-2․1․ Կրթական իրավունքի հասկացությունը և հիմնական բնութագրիչները 
 104
2․1․1․ Կրթական իրավունքի հասկացությունը 
 104
2․1․2․ Կրթական իրավունքի հասկացության հիմնական բնութագրիչները 
 105
2․1․3․ Հայաստանի Հանրապետության կրթական իրավունքի ուսումնական դասընթացը 
 109


Գլուխ-2․2․ Կրթական իրավունքի իրավական կարգավորման առարկան և կառուցվածքը 
 113
2․2․1․ Կրթական իրավունքի իրավական կարգավորման առարկան 
 113
2․2․2․ Կրթական իրավունք առարկայի կառուցվածքը 
 122
2․2․3․ Կրթական իրավունքի մեթոդը 
 123
2․2․4․ Կրթական իրավունքի սկզբունքները 
 132
2․2․5․ Եզրույթային ապարատը որպես կրթական իրավունքի առարկայի բաղադրամաս 
 142
2․2․6․ Կրթական իրավունքի և օրենսդրության գործառույթները 
 143


Գլուխ-2․3․ Կրթական իրավունքի համակարգը, իրավական կարգավորման ընդհանուր բնութագրիչները, կարգավորման մեխանիզմի հասկացությունը և կազմը 
 145
2․3․1․ Կրթական իրավունքի համակարգը 
 145
2․3․2․ Կրթության համակարգի իրավական կարգավորման ընդհանուր բնութագրիչները 
 153
2․3․3 Կարգավորման մեխանիզմի հասկացությունը և կազմը 
 158


Գլուխ-2․4․ Կրթությունը՝ որպես իրավական դաշտի տարր, կրթական տարածք 
 159
2․4․1․ Կրթությունը՝ որպես իրավական դաշտի տարր 
 159
2․4․2․ Կրթական տարածք 
 163


ԲԱԺԻՆ-3 ԿՐԹԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 
 165


Գլուխ-3․1․ Կրթական իրավունքի աղբյուրների հասկացությունը և տեսակները /դասակարգումը/ 
 165
3․1․1․ Կրթական իրավունքի աղբյուրների հասկացությունը 
 165
3․1․2․ Կրթական իրավունքի աղբյուրների տեսակները /դասակարգումը/ 
 169


Գլուխ-3․2․ Կրթական իրավունքի աղբյուրների համակարգը 
 171
3․2․1․ Մարդու և քաղաքացու կրթության իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերը 
 171
3․2․2․ ՀՀ Սահմանադրությունը՝ կրթական իրավունքի աղբյուր 
 172
3․2․3․ Սոցիալական, այդ թվում՝ կրթական և իրավական ուսմունքները որպես կրթական իրավունքի աղբյուր 
 175
3․2․4․ ՀՀ կրթության մասին օրենքները 
 175
3․2․5․ ՀՀ Նախագահի հրամանագրերը որպես կրթական իրավունքի աղբյուր 
 177
3․2․6․ ՀՀ կառավարության որոշումները որպես կրթական իրավունքի աղբյուր 
 177
3․2․7․ ՀՀ վարչապետի որոշումները որպես կրթական իրավունքի աղբյուր 
 178
3․2․8․ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանները որպես կրթական իրավունքի աղբյուր 
 178
3․2․9․ Մարզպետների և Երևանի քաղաքապետի որոշումները և կարգադրությունները որպես կրթական իրավունքի աղբյուր 
 180