Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/5

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


3․2․10․ Համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումները որպես կրթական իրավունքի աղբյուր 
 180
3․2․11․ Ուսումնական հաստատության հիմնադրի և ղեկավարի ընդունած իրավական ակտերը որպես կրթական իրավունքի աղբյուր 
 181
3․2․12․ Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը 
 183
3․2․13․ Դատական նախադեպը որպես կրթական իրավունքի 
 183
3․2․14․ Նորմատիվ պայմանագիրը /համաձայնագիր/ որպես կրթության իրավունքի աղբյուր 
 185
3․2․15․ Կրթաիրավական սովորույթը և դատական պրակտիկան որպես կրթական իրավունքի աղբյուր 
 188
3․2․16․ Կրթության իրավունքի միջազգային աղբյուրները 
 189
3․2․17․ Նորմատիվ-իրավական ակտերի համակարգման հասկացությունը և դրա տեսակները 
 200


ԲԱԺԻՆ-4 ԿՐԹԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ, ԿՐԹԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 204


Գլուխ–4․1․ Կրթաիրավական ակտի և կրթաիրավական նորմի կառուցվածքը 
 204
4․1․1․ Կրթաիրավական ակտի կառուցվածը 
 204
4․1․2․ Կրթաիրավական նորմի կառուցվածքը 
 205
4․1․3․ Կրթաիրավաստեղծ գործունեությունը 
 208


Գլուխ–4․3․ Նպատակադրված իրավաստեղծ արդյունքների դիտարկումը, մշտադիտարկումը, գնահատումը, վերլուծությունը, կանխատեսումը և առաջարկությունների ներկայացումը 
 211


Գլուխ-4․4․ Կրթության մասին օրենքների գործողությունը ժամանակի ընթացքում և տարածության մեջ 
 214
4.4.1. Կրթական օրենքների գործողությունը ժամանակի ընթացքում 
 214
4․4․2․ Կրթաիրավական ակտերի գործողությունը տարածության մեջ 
 215


Գլուխ-4․5․ Կրթական նորմատիվ իրավական ակտերն ընդունելու իրավասությունը, ՀՀ օրենքներն ուժի մեջ մտնելու և ուժը կորցնելու հիմնախնդիրները 
 216
4․5․1․ Կրթական նորմատիվ իրավական ակտերն ընդունելու իրավասությունը 
 216
4․5․2․ Կրթության մասին ՀՀ օրենքները ուժի մեջ մտնելու և ուժը կորցնելու/գործողությունը դադարեցնելու/հիմնախնդիրները 
 217


Գլուխ–4․6․ Կրթական իրավունքի իրավանորմատիվ որակ 
 219
Գլուխ–4․7․ Կրթական իրավունքը որպես իրավունքի ինքնուրույն ճյուղ ճանաչելու եզրափակիչ ամփոփում 
 223


ԲԱԺԻՆ–5․ ԿՐԹԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 231


Գլուխ-5․1․1․ Կրթական իրավահարաբերությունների հասկացությունը և հիմնական հատկանիշները 
 231
5.1.2. Կրթական հարաբերությունների ընդհանուր բովանդակությունը /բնութագիրը, դասակարգումը և տեսակները/ 
 235
5․1․3․ Կրթական իրավահարաբերությունների կառուցվածքը 
 254


Գլուխ-5․2․ Կրթական իրավահարաբերությունների սուբյեկտները և տեսակները 
 255