Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/433

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է11.4.2. Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության բնագավառում կառավարության իրավասությունները

Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության բնագավառում կառավարության իրավասություններն են՝

1) արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման ռազմավարությանը հավանություն է տալը,

2) արհեստագործական և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստեղծելը, վերակազմակերպելը և լուծարելը,

3) արհեստագործական և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելը,

4) արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման և հաստատման կարգը հաստատելը,

5) արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ընդհանրական բնութագրերը և ցանկերը հաստատելը՝ ըստ կրթական ծրագրերի, ուսուցման հիմքի, ձևի և տևողության, ինչպես նաև այն մասնագիտությունների ցանկը, որով արգելվում է հեռակա, հեռավար, դրսեկության կարգով ուսուցումը,

6) ըստ մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների տրվող որակավորումների ցանկերը հաստատելը,

7) արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող կազմակերպությունների պետական հավատարմագրման կարգը, չափանիշները և տևողությունը հաստատելը,

8) արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթություն և ուսուցում իրականացնող կազմակերպությունների, դրանցում ուսուցանվող կրթական ծրագրերի լիցենզավորման կարգը հաստատելը,

9) միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունից շրջանավարտների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների (ներառյալ ուսումնառությունը չավարտած անձանց) միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում կրթությունը շարունակելու կարգը հաստատելը,

10) ֆինանսական միջոցների տրամադրման կարգը, ներառյալ՝ ուսման վարձը փոխհատուցելու, կրթաթոշակ սահմանելու, ուսանողական նպաստ և ուսումնական վարկ հատկացնեւու, կրթական հիմնադրամներին ֆինանսավորելու կարգերը հաստատելը,

11) արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության իրականացման առկա, հեռակա, հեռավար (դիստանցիոն), դրսեկության (էքստեռնատի) և անհատական մասնագիտական ուսուցման (վարպետային ուսուցման) ձևերով ուսուցման մասնագիտությունների ցանկերը և կարգերը հաստատելը,

12) արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության զարգացումն ապահովելը,

13) ՀՀ օրենքներով նախատեսված այլ լիազորություններ իրականացնելը:


11.4.3. Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության բնագավառում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության իրավասությունները

Արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման բնագավառում կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններն են՝

1) արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման ռազմավարությունը մշակելը,