Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/437

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էՈւանողը պետք է հասկանա, որ բուհական որակյալ և հիմնարար գիտելիքները պետք են ոչ միայն լավ մասնագետ դառնալու, այլև ավելի ինտենսիվ հաղորդակցվելու համար, որպեսզի կարողանա ստացած մյուս հմտությունների շնորհիվ ինքնաբուխ գործել, դիմացինին լսել և հասկանալ, տեսնել և վերլուծել /ոչ թե նայել/, անկաշկանդ ասոցացնել ու համարժեք պատասխանել: Սա է կրթության և հաղորդակցության էությունը և դրանց միջև համակարգային կապերը:

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության սկզբունքներն են՝

1) մարդու և քաղաքացու՝ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունքի ապահովումը և պաշտպանությունը,

2) բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մատչելիությունը,

3) կրթական գործընթացի անընդհատությունը, հաջորդայնությունը և շարունակականությունը,

4) մրցութայնությունը, թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը,

5) եվրոպական և օտարերկրյա այլ պետություններում ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական կրթության որակավորման աստիճանների համեմատելիությունը և դիպլոմների, դրանց ներդիրների ճանաչելիությունն ապահովելը,

6) ուսանողների միջազգային շարժունությանը նպաստելը,

7) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ակադեմիական ազատությունները և ինքնավարությունը խթանելն ու զարգացնելը,

8) հայկական սփյուռքի համար, ինչպես նաև հայագիտության զարգացման նպատակով մասնագետների պատրաստումը և որակավորման բարձրացումը:

Քաղաքականության թվարկված սկզբունքներն իրագործելու համար անհրաժեշտ է.

1. Կատարելագործել շարժունություն և կրեդիտների կուտակման ա փոխանցման համակարգերը՝ որպես շարժունության ապահովման կարևոր գործիք,

2. Որակավորումների ճանաչումը և որակավորումների ազգային համակարգի ստեղծումն ու ներդրումը,

3. ԲՀԿ որակի ապահովման ներքին և արտաքին մեխանիզմների ստեղծումը և ամրապնդումը.

4. ՀՀ պետական և ոչ պետական բուհերի գործունեության համար առողջ մրցակցային դաշտի և հավասար հնարավորությունների ստեղծումը, լիցենզավորման պայմանների և պահանջների վերանայումը /խստացումը/,

5. ԲՀԿ կառավարման տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը,

6. ԲՀԿ ֆինանսավորման կայուն համակարգի ներդրումը,

7. Ուսումնական հաստատությունների կառավարման, այդ թվում կադրային քաղաքականության թափանցիկության, հրապարակայնութան, օրինականության և հաշվետվողականության համակարգերի կատարելագործումը,

8. ԲՀԿ ոլորտում ակադեմիական ազատության և ուսանողների ազատության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը:

Այս խնդիրների իրագործումը պահանջում է ԲՀԿ իրավական համապատասխան դաշտի կատարելագործում:

Կրթության մեջ հնարավոր չէ հաղթանակներ արձանագրել, եթե չկարողանանք ամենակարևորը՝ հավասար մրցակցային դաշտ ապահովել, պահպանել սոցիալական արդարությունը:


12.1.2. Բուհական և հետբուհական կրթության /ԲՀԿ/ նպատակը և խնդիրները

«Գիտելիքահեն տնտեսության» պահանջների ապահովումը, ինտելեկտի վրա հիմնված հասարակության հրամայականի կատարումը ձևավորում է բարձրագույն և հետբուհական կրթության նպատակը, այն է՝ առաջադեմ, գիտելիքահեն, ժամանակակից հասարակության և տնտեսութրսն պահանջներին համապատասխանող, մրցունակ, մատչելի, բարձրորակ կրթությամբ