Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/6

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


5․2․1․ Կրթական իրավահարաբերությունների սուբյեկտների հասկացությունը 
 255
5․2․2․ Սովորողները որպես կրթական իրավահարաբերության հիմնական մասնակից և սուբյեկտ 
 261
5․2․2․1․ Սովորողները և նրանց խմբերը 
 267
5․2․2․2․ Սովորողների իրավական կարգավիճակի հասկացությունը, կառուցվածքը և տեսակները 
 269
5․2․2․3․ Իրավական պատասխանատվությունը՝ որպես սովորողների իրավունքների և օրինական շահերի երաշխիք 
 272
5․2․3․ Իրավաբանական անձինք՝ ուսումնական հաստատությունները որպես կրթական իրավահարաբերությունների սուբյեկտ 
 275
5․2․4․ Մանկավարժները /պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատողները/ որպես կրթական իրավահարաբերությունների սուբյեկտ 
 280
5․2․4․1․ Կրթական աշխատողների տեսակները /խմբերը/ 
 280
5․2․4․2․ Մանկավարժական աշխատողների իրավունքները և օրինական շահերը 
 281
5․2․5․ Ծնողները կամ սովորողների այլ օրինական ներկայացուցիչները որպես կրթական հարաբերությունների մասնակից 
 285


Գլուխ-5․3․ Կրթական իրավահարաբերությունների օբյեկտը և դրա հիմնական տեսակները 
 286
5․3․1․ Կրթական իրավահարաբերությունների օբյեկտի հասկացությունը 
 286
5․3․2․ Կրթական իրավահարաբերությունների օբյեկտի հիմնական տեսակները 
 287


Գլուխ 5․4․ Սուբյեկտիվ իրավունքներ և սուբյեկտիվ իրավաբանական պարտականություններ 
 296
5․4․1․ Սուբյեկտիվ իրավունքներ հասկացությունը 
 296
5․4․2․ Սուբյեկտիվ իրավաբանական պարտականության հասկացությունը 
 298


Գլուխ–5․5․ Կրթական հարաբերություններից բխող՝ սովորողների և կրթական հաստատությունների միջև հարաբերություններ 
 300


Գլուխ–5․6․ Կրթական հարաբերությունների մասնակիցների կարգապահական և նյութական պատասխանատվությունը 
 308
5․6․1․ Կարգապահական և նյութական պատասխանատվության կիրառումը 
 323


Գլուխ–5․7․ Կրթական իրավահարաբերությունների ծագման, փոփոխման և դադարեցման հիմքերը 
 332


ԲԱԺԻՆ–6․ ԿՐԹԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԱՊՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՅԼ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՀԵՏ. ԿՐԹԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՄԱԼԻՐ ՈՒ ԱՅԼ ԲՆՈՒՅԹԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ 
 340


Գլուխ-6․1․ Համալիր ինստիտուտի հասկացությունը 
 340


Գլուխ–6․2․ Կրթական և քաղաքացիական իրավունքի ճյուղերի համալիր /սահմանային/ ինստիտուտներ 
 349


Գլուխ-6․3․ Կրթական և վարչական իրավունքի ճյուղերի համալիր ինստիտուտներ 
 361


Գլուխ-6․4 Կրթական և աշխատանքային իրավունքի ճյուղերի համալիր ինաստիտուտներ 
 372


ԲԱԺԻՆ-7 ԿՐԹԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 388