Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/559

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


հետևել է կյանքի գնի ինդեքսին, դրույթների փոփոխությունների ինդեքսի հաստատումը պետք է որոշակի ուսուցչական կազմակերպությունների մասնակցությամբ, և թանկացմանը միտված յուրաքանչյուր հավելավճարը պետք է դիտարկվի որպես դրույքների կազմամաս, որ հաշվի է առնվում կենսաթոշակ նշանակելիս:

Ոչ մի համակարգ, որ որոշում է ըստ արժանիքների աշխատավարձ, չի կարող ներմուծվել առանց ուսուցչական կազմակերպությունների հետ նախնական խորհրդակցման և համաձայնեցման:

Սոցիալական ապահովագրություն

Բոլոր ուսուցիչները, անկախ դպրոցի տիպից, որտեղ նրանք աշխատում են, պետք է օգտվեն միանման սոցիալական ապահովագրությունից: Ապահովագրությունը պետք է տարածվի մանկավարժական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների վրա, որոնք մշտապես աշխատում են որպես ուսուցիչ, ինչպես նաև այն ուսուցիչների, ովքեր աշխատանքի են նշանակվում փորձնական ժամկետով: Ուսուցիչները պետք է ապահովվեն սոցապահովագրությամբ բոլոր դեպքերում, որ նախատեսված է 1952 թ. սոցապահովագրության (նվազագույն նորմաներ) միջազգային կազմակերպության Կոնվենցիայով, այսինքն՝

  • բուժսպասարկում,
  • հիվանդության նպաստ,
  • գործազրկության նպաստ,
  • ծերության նպաստ,
  • ծառայողական պարտականություններ կատարելիս հաշմվելու դեպքում նպաստ,
  • խնամառության նպաստ,
  • հղիության և ծննդաբերության նպաստ,
  • հաշմանդամության նպաստ,
  • կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ:

Ուսուցիչների համար սոցապահովագրության նորմաները պետք է ծայրահեղ դեպքում լինեն նույնքան բարենպաստ, ինչպես նրանք, որ շարադրված են Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության /ԱՄԿ/ համապատասխան ակտերում, մասնավորապես 1952 թ. սոցապահովագրության Կոնվենցիայում /նվազագույն նորմեր/:

Ուսուցիչներին սոցապահովագրության նպաստները պետք է տրվեն ուսուցչի մասնագիտությանը պատկանելու իրավունքով:

Սոցապահովագրության դեպքում պետք է հաշվի առնվեն նրանց մասնագիտության առանձնահատուկ պայմանները:

Բուժսպասարկում

Այն շրջաններում, որտեղ բավարար զարգացած չէ բուժսպասարկման համակարգը, ուսուցիչներին պետք է վճարվի ուղեվարձ՝ համապատասխան բուժման մեկնելիս:

Հիվանդության նպաստ

Հիվանդության նպաստը պետք է վճարվի աշխատունակությունը կորցնելու ողջ ժամանակամիջոցում, երբ դադարեցվել է աշխատավարձի վճարումը:

Նպաստը պետք է վճարվի աշխատավարձի ընդհատման առաջին օրվանից:

Այն դեպքում, երբ հիվանդության նպաստի վճարման ժամկետը սահմանափակվում է որոշակի ժամանակահատվածով, պետք է նախատեսել դրա երկարացումը, երբ անհրաժեշտ է ուսուցչին մեկուսացնել աշակերտներից:

Հաշմվածության և մասնագիտական հիվանդությունների նպաստ

Ուսուցիչը պետք է երաշխավորված լինի հաշմվելու հետևանքներից, որ ստացել է ոչ միայն դպրոցում աշխատելու ժամանակ, այլև դպրոցի շենքից կամ տարածքից դուրս կազմակերպված միջոցառումների ժամանակ: Որոշ մանկական վարակիչ հիվանդություններ պետք է դիտարկվեն որպես մասնագիտական հիվանդություններ, երբ ուսուցիչը հիվանդանամ է աշակերտների հետ շփվելու արդյունքում: