Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/560

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էԾերության նպաստ

Կենսաթոշակային իրավունքը, որ ուսուցիչները ձեռք են բերել երկրռւմ լուսավորության որևէ համակարգում ծառայության ժամանակ, պահպանվում է, երբ ուսուցիչը փոխադրվում է նույն երկրում յուրաքանչյուր այլ համակարգ ծառայության:

Հաշվի առնելով յուրաքանչյուր երկրռւմ գործող դրույթները և ուսուցիչների պակասը, ուսուցիչներին, ովքեր շարունակում են իրենց մանկավարժական գործունեությունը կենսաթոշակի տարիքին հասնելուց հետո, պետք է նշանակել կենսաթոշակ՝ հաշվի առնելով աշխատանքի լրացուցիչ տարիները կամ էլ ապահովել լրացուցիչ կենսաթոշակ ստանալու հնարավորություն համապատասխան սոցիալական համակարգում:

Հաշմանդամության նպաստ

Հաշմանդամության նպաստը պետք է վճարվի այն ուսուցիչներին, ովքեր ստիպված են ընդհատել իրենց մանկավարժական գործունեությունը ֆիզիկական աշխատունակության կամ հոգեկան հիվանդությունների պատճառով: Այն դեպքում, երբ հիվանդության կամ այլ նպաստների վճարումը դադարեցվում է աշխատունակության երկարատև կորստի դեպքում, պետք է նախատեսվի ուսուցիչներին կենսաթոշակ նշանակելու իրավունք:

Մասնակի անաշխատունակության դեպքում, այսինքն՝ երբ ուսուցիչը չի կարող կատարել ամբողջ ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը, նրան պետք է վճարվի հաշմանդամության մասնակի նպաստ:

Հաշմանդամության նպաստը պետք է հաշվարկվի վերջին աշխատավարձի այնպիսի հարաբերակցությամբ, որպեսզի ուսուցիչը կարողանա բավարար կենսամակարդակ ունենալ:

Անհրաժեշտ է աշխատունակությունը կորցրած ուսուցիչների համար նախատեսել բուժօգնության և համապատասխան նպաստների տրամադրում՝ վերականգնելու կամ, եթե դա հնարավոր է, բարելավելու առողջությունը, ինչպես նաև բուժումը, այն դեպքերում, երբ դա հնարավորություն կտա նրան վերադառնալ նախկին գործունեությանը:

Նպաստ ժառանգներին

Ժառանգներին նպաստ հատկացնելու չափը և պայմանները պետք է թույլ տան պահպանելու բավարար կենսամակարդակ և բավարարել երեխաներին, ովքեր գտնվել են մահացածի խնամքի տակ, բարեկեցություն և կրթություն ստանալու հնարավորություն:

Սոցապահովագրության ֆոնդերի ապահովող միջոցներ

Ուսուցիչների սոցապահովագրությունը պետք է հնարավորինս իրագործվի ընդհանուր համակարգի միջոցով, որ կիրառվում է պետական և մասնավոր հատվածում:

Այն դեպքերում, երբ գոյություն չունի ընդհանուր համակարգ ապահովագրության մեկ կամ մի քանի ձևերի վերաբերյալ, պետք է մշակել իրավաբանական կամ այլ հիմքի վրա հատակ համակարգ ուսուցիչների համար:

Այն դեպքում, երբ ապահովագրության ընդհանուր համակարգի կողմից հաստատված նպաստի չափը ցածր է այն մակարդակից, որ նախատեսվում է այս Երաշխավորագրով, այն պետք է հասցվի առաջարկվող նորմերին լրացուցիչ նպաստների համակարգ ներմուծելու ճանապարհով:

Հարկ է քննարկել ուսուցչական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին ընդգրկելու հնարավորությունն այն հիմնարկների աշխատանքում, որոնք զբաղվում են սոցապահովագրության հատուկ կամ լրացուցիչ նպատակների համակարգերով և, մասնավորապես, այդ համակարգերի դրամական միջոցների զանազան օգտագործմամբ:

Ուսուցիչների պակաս

Ուսուցիչների պակասն արագ բավարարելու խնդրի լուծման ղեկավար սկզբունքներից մեկը պետք է լինի այն միջոցների բացառիկության ընդունումը, որոնց ստիպված դիմում են:

Այդ միջոցները ոչ մի կերպ չպետք է ցածրացնեն կամ վտանգի տակ դնեն արդեն հաստատված մասնագիտական պահանջներն ուսուցիչներին և նվազագույնի պետք է հասցնեն աշակերտների կրթության վնասը:

Հարկ է ընդունել, որ ուսուցիչների պակասի խնդրի լուծմանն ուղղված որոշ միջոցներ, ինչպիսիք,