Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/7

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


Գլուխ–7․1 «Կրթական իրավունք» գիտության առարկան, խնդիրները, գործառույթները, մեթոդները, աղբյուրները և համակարգը 
 388
7․1․1․ «Կրթական իրավունք» գիտության առարկան, խնդիրները և գործառույթները 
 388
7․1․2․ «Կրթության իրավունք» գիտության մեթոդները 
 391
7․1․3․ «Կրթության իրավունք» գիտության աղբյուրները 
 396
7․1․4․ «Կրթական իրավունք» գիտության համակարգը 
 397
7․1․4․1․ Հումանիտար գիտություններում համակարգային մոտեցման մասին 
 397
7․1․4․2․ Կրթության համակարգային բնույթը 
 398
7․1․4․3․ Կրթության համակարգի կազմը և հասկացությունը, տեսական տեսանկյունը 
 399


Գլուխ-7․2․ «Կրթության իրավունք» գիտության օբյեկտը և սուբյեկտը 
 403
7․2․1․ «Կրթական իրավունք» գիտության օբյեկտը 
 403
7․2․1․1․ Բնակչությունը որպես «կրթության իրավունք» գիտության օբյեկտ 
 404
7․2․2․ «Կրթական իրավունք» գիտության սուբյեկտները 
 405


Գլուխ-7․3․ Կրթական իրավունքը գիտությունների համակարգում 
 406
7․3․1․ «Կրթական իրավունք» գիտության կապն այլ գիտությունների հետ 
7․3․2․ «Կրթական իրավունք» գիտության զարգացումն արդի փուլում 
 410
7․3․3․ Կրթական իրավունքը գիտությունների համակարգում 
 414
7․3․4․ Իրավագիտությունը և կրթական իրավունքի գիտությունը 
 415


ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍ 
 416


ԲԱԺԻՆ-8 ԿՐԹԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 416


Գլուխ-8․1․ Նախադպրոցական կրթության հասկացությունը, կրթության նպատակը, խնդիրները և իրականացման սկզբունքները 
 416
8․1․1․ Նախադպրոցական կրթության հասկացությունը 
 416
8․1․2․ Նախադպրոցական կրթության նպատակը և խնդիրները 
 418
8․1․3․ Նախադպրոցական կրթության իրականացման սկզբունքները 
 419


Գլուխ–8․2․ Նախադպրոցական կրթության համակարգի, կառավարման և ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման իրավական հիմքերը 
 420
8․2․1․ Նախադպրոցական կրթության համակարգը 
 420
8․2․2․ Նախադպրոցական կրթության բնագավառի կառավարման իրավական հիմքերը 
 420
8․2․3․ Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման և կրթության որակի չափման իրավական հիմքերը 
 421


Գլուխ-8․3․ Նախադպրոցական կրթադաստիարակչական իրավահարաբերությունների սուբյեկտները և իրավասությունները 
 423
8․3․1․ Նախադպրոցական կրթական իրավահարաբերությունների կողմերը 
 423
8․3․2․ Նախադպրոցական հաստատություն հաճախող երեխայի իրավունքները 
 424
8․3․3․ Նախադպրոցական հաստատություն հաճախող երեխայի ծնողների իրավունքները և պարտականությունները 
 425
8․3․4․ Մանկավարժի, ուսումնադաստիարակչական գործընթացի մասնակիցների, տնօրենի իրավունքները և ատեստավորումը 
 428
8․3․5․ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը՝ որպես նախադպրոցական իրավահարաբերությունների սուբյեկտ 
 429
8․3․6․ Նախադպրոցական կրթության սուբյեկտների պայմանագրային հարաբերությունների բովանդակությունը՝ կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները 
 431