Քեզ մի՛ հավատար

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Քեզ մի՛ հավատար

Միխայիլ Լերմոնտով

Թարգմանությունը՝ Ալեքսանդր Ծատուրյանի


Քեզ մի՛ հավատար


(Ազատ թարգմանություն)


Քեզ մի՛ հավատար, երազուն կյանքով ապրող պատանի՛,
Եվ միշտ երկնչի՛ր ոգևորության վառվռուն բոցից…
Այդ բոցն է երազ, ծանըր զառանցանք քո հիվանդ սըրտի,
Կամ բուռըն զայրույթ՝ ծընած քո ստրուկ, կաշկանդված մտքից.
Եվ մի՛ որոնիր երկնային նըշան իզուր նորանում —
Այդ քո մեջ առատ եռում են ուժեր, բորբոքիչ արյուն.
Փութա՛ դու արագ սպառել քո կյանքը դառըն հոգսերում,
Վըշտի, տանջանքի թույնով ավերի՚ր դու քո գոյություն։

Թե քեզ պատահի մի նվիրական, սքանչելի ժամին
Բանալ քո սրտում, քո համըր սրտում, անապակ, մաքուր
Մի անհայտ աղբյուր, ու պարզ ու անուշ հընչելիս լինին
Ոգևորության, բաբախուն կըրծքի ձայներ քաղցրալուր, —
Ականջ մի՛ դընիր, մի՛ հափշտակվիր դու այդ ձայներով,
Եղի՛ր անտարբեր և նոցա իսպառ տո՛ւր մոռացության.
Ո՛չ ցուրտ խոսքերով, ո՛չ հարթ, համաչափ, կոկված երգերով,
Հավատա՛ դու ինձ, նոցա խորհուրդը չես մեկնիլ մարդկան։

Թե հանկարծ գաղտուկ վիշտ կը մերձենա սըրտիդ խորանին,
Թե խանդն ու կիրքը նորան կը հուզեն ահեղ փոթորկով,—
Մի՛ ել ասպարեզ. մարդկանց մեծաշուք, ուրախ խընջույքին
Դու մի՛ մասնակցիր քո միա՜կ ընկեր-փոթորկված հոգով.
Քեզ մի՛ ստորացնիր։ Ամաչի՛ր հոգուդ բարկությունն ուժգին
Կամ համր ու հըլու թախիծը կըրծքիզ հանել վաճառքի.
Ամաչի՛ր սըրտիդ վերքն ու շարավը ցույց տալ ամբոխին,
Եվ հպարտությամբ վաստակել ցույցեր մարդկանց զարմանքի։

Մեզ ի՞նչ փույթ, ասա՛, թե դու տանջվել ես կամ չես տանջված,
Մեզ ի՞նչ փույթ, թե քեզ անվերջ մաշում է հուզմունք հոգեկան.
Մեզ ի՞նչ փույթ՝ գիտնալ անմիտ քո հույսերն անցած, խորտակված
Տեսնել — չարաթույն ցավակցությունըդ բանականության.
Նայի՜ր, տե՛ս, ի՛նչպես երգով, ծիծաղով առաջ է գընում
Ուրախ ամբոխը՝ բըռնած մշտական յուր անշեղ ուղին.
Զվարթ դեմքերին հազիվ է հոգսի մի հետք նըշմարվում,
Չե՛ս տեսնում երբեք անվայել արցունք ոչ ոքի աչքին։

Մինչդեռ հազիվ թե գտնես գեթ մեկին դու նոցա մեջում,
Որ ծանըր վշտից, վաղահաս հոգսից մաշված չըլինի.
Նոքա բոլո՜րն էլ տարաժամ ծեր են և ընկճված կյանքում,
Բոլո՜րն էլ արդեն արբել են թույնով ծանըր հանցանքի.
Հավատա՛, նոցա ցընորք են թվում քո լացն ու տանջանք,
Եվ ծաղրելի ես դու նոցա աչքում քո վարժ երգերով,
Որպես երեսը ներկերով նախշած մի քաջ ողբերգակ,
Որ բեմի վերա օդն է սըղոցում յուր թըղթե սրով…