Էջ:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu/52

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


ՅԱԶԱՏՈԻԹԻԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ


ՀԱԳՆԵՐԳՈԻԹԻԻՆ1 Ի դարևանդս լանջակողման՝ այրարատայ ալևոր,
Առ քաղցրասիւք սաղարթախիտ՝ սօսեաց բարձանց՝ ի բոլոր
Ուստի մերժեալ հրահոսան՝ շող արևուն անանդորր,
Մշտնջեան էր՝ ի սուրբ վայրին՝ վայելք կենաց և անդորր.
Յանձեռագործ յայն ի խորան ակամբ առեալ գեղապար,
Դիւցազանց վեհ անձնագեղ Հայկ հայոց մեծաց նախահայր.
Եւ բովանդակ դասակարգեալ՝ ընտիր ընտիրք ի քաջաց,
Ի Տիգրանայ մինչ ի Վարդան՝ և լէօնեան քաջարանց.
Անցնիւր յեցեալ ի նիզակ իւր և քաջութեան յիշատակ.
10 Կամ զասպարալ զթևս արկեալ մերթ սուսերին ի դաստակ.
Խորհուրդ անմահ հաստատ էին կենաց բարեաց տնօրէն,
Հասարակաց օգուտ խնդրել յաղագս ազգի համօրէն.
Որպէս մուսայք յավերժացեալ յոլիմպոսին ի կատար,
Ընդ ապողոնի հնարէին կենաց օճան անապատ.
Անդ ի բացուստ հոլաթևե ալ թաւ անտառէն հիւսիսոյ,
Քառադիտակ և երկգլխի Արքայ արծուին Ռուսիոյ.
Աջ բեր անովն զխոխոջն ըմպէր տանահիսեան հորձանար,
Եւ զահեկէն զալիս վօլկայ զիւր ըմպելիք պատրաստեաց.
Ի թևս հողմոց հորդեալ շաւիղ մինչ կաւկասուն ի մեծ սար.
20 Ի Պոնտոսէ ցԿասպից ծով չափեաց զինու զերկրին լար.
Տիգօք աչաց շուրջ նայեցալ ի բազում ազգ և գաւառ,
Դողաց Սինեացին չհանդարժեց գոռ Թաթար.
Եւ պարսկայնոյն կեշտ հնդդիմեան ի Դըմբաւընդ որջացեալ,
Ընդ հադարու յերկեղ մահու բազմապատիկ տատանեալ.
Ոչ հռովմայ կայսերապանծ արծուիք ւ անդեղը խօսեցան.
Ի բազմաձայն ազգաց բարբառ և ի լեզուս զանազան.
Որչափ դորայն խօսէր հագագ զլեզուաց կարգ յոգնական,
Եւ զասիոր և զԵվբոպայ և սառնապատ սարմատեան.
Թէպէտ ծնունդ հոռոմոլի շուրջ զծովուն միջերկրեայ,
30 Միահեծան ձգեաց բազուկ մինչև յարձանս հերակլեայ.
Զահի հարան ի նմանէ բրգունք կոթողը մեստրէմայ,
Եւ նկարեն ազգ բրիտանեաց սահմանհատ ու Հռովմայ.
Այլ հոլովեալ գարուց անիւ ձեռամբ բախտին տարուբեր,
Գոգ մրրկոտ ուժգին հողմոց մրմռալոյն նմանէր.
Զի բռնութիւն արշաւանին հանէր ի գլուխ մրցանակ,
Եվ ոչ արհեստ պատերազմին արդեամք առնէր զպսակ.