Jump to content

Տխո՜ւր գիշեր, տրտո՜ւմ գիշեր...

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այն օրից «Տխո՜ւր գիշեր, տրտո՜ւմ գիշեր...»

Հովհաննես Թումանյան

Վայր ընկնող աստղեր


* * *


Տխո՜ւր գիշեր, տրտո՜ւմ գիշեր.
Վիշտս ու ես ենք արթուն մենակ
Եվ ուզում ենք մի լավ հիշել,
Թե ո՛րտեղից իրար գըտանք։

— Ասա՛, իմ վիշտ, իմ սև թախիծ,
Ա՛յ անբաժան կյանքիս ընկեր,
Դու ո՞ր օրից կամ ո՞րտեղից,
Ի՞նչ դեպքով ես ինձ հետ ընկել...

Ու գալի՜ս են սև-սև հուշեր...

Տըխո՜ւր գիշեր, տըրտո՜ւմ գիշեր...


1898