Նոր-Ջուղայի դպրոցները

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Նոր-Ջուղայի դպրոցները

Տիգրան Աբգարեանց

Ա
[ 1 ]
Նոր-Ջուղայի դպրոցները էջ 1.jpg
[ 2 ]
ՏԻԳՐԱՆ Թ․ ԱԲԳԱՐԵԱՆՑՆՈՐ—ՋՈՒՂԱՅԻԴՊՐՈՑՆԵՐԸ


(Հանգ․ բարերարների համառօտ կենսագրութեամբ)


Նոր-Ջուղայի դպրոցները էջ 2.png


ՆՈՐ—ՋՈՒՂԱ


Տպարան Ս․ Ամենափրկչեան Վանքի


1914
[ 3 ]
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ


Ա․

Նոր-Ջուղայի առաջին դպրոցը եւ ընթացաւորները․—Մովսէս առաջնորդի աւելացրած դպրոցները․—Աղա-Պետրոս Ոսկանեանի եւ Ջօզէֆ Վօլֆի հիմնելիք դպրոցները․ —Գր․ Սամեանի եւ Բօռու հաստատած դպրոցները․ 5—8 էջ։

Բ․

Յարութիւն Աբգարեան, կենսագրութիւնը և հիմնած դպրոցը․ — Յովհաննէս Սուրէնեան առաջնորդի հաստատած հոգեւոր դպրոցը․— Ս․ Մինաս եկեղեցում բացուած առաջին դպրոցը․ 9—11 էջ։

Գ․

Աղա - Գէորգ Մանուկեան, տ․ Մարիամ Յարութիւնեան, օր․ Թագուհի Մանուկեան, նրանց կենսագրութիւնը եւ հիմնած դպրոցը․ 12—16 էջ։

Դ․

Մարգար Սուքիասեանի հիմնած դպրոցը․ —Աղա Կարապետ Սառաֆեանի հիմնելիք դպրոցը․—Գէորգ Յովսէփեան դպրոցը․—Խալիֆայական դպրոցները․ —Ազգ․ Կեդրոնական դպրոցը․ 17—19 էջ։

Ե․

Մանուկ Յորդանանեան, կենսագրութիւնը և հիմնած օրիորդաց դպրոցը․—Ազգային դպրոցների միութիւնը․— Ս․ Կատարինեան դպրոցի կառուցումն եւ 50-ամեայ յոբելեանը․ 20—29 էջ։

Զ․

Հայ-Կաթօլիկայ Ս․ Գր․ Լուսաւորիչ դպրոցը․—Լազարիստ հայերի հիմնած դպրոցները․—Բողոքական միսիօնարութեան դպրոցները․ 30—32 Էջ։

Է․

Գէորգ Քանանեանի կենսագրութիւնը․—- տ․ Վ․ Քանանեանի [ 4 ] հիմնած Գ․-Քանանեան դպրոցը․— Վեհ․ Հայրապետի կոնդակը․— Նամակերտի Յովնանեան դպրոցը․ 33—47 էջ;

Ը․

Մաղաքիա առաջնորդի հիմնելիք Հոգեւոր դպրոցը․— Հոգաբարձութեան ձեռնարկած գիշերօթիկ դպրոցը․ — Ս․ Ամենափրկչ․ գիշերօթիկ Հոգեւոր դպրոցը․—Հնդկահայերի ծրագիրն Ազգ․ Կեդր․ դպրոցի մասին․ 48—50 էջ։

Թ․

Հոգաբարձութեան ձեռնարկած Արհեստագիտական դպրոցը,— Աբգար եւ ընկերութեան հաստատած Արհեստ․ դպրոցը եւ Ողորմութեան Աւանդները․ 51—53 էջ։

Ժ․

Բրիտանական եւ Արտաքին Աստուածաշնչի ընկերութեան գրավաճառանոցը․—Ագգ․ Կեդրոնական գրավաճառանոցը․ 54—55 էջ։