Պատմություն (Առաքել Դավրիժեցի)

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Պատմություն

Առաքել Դավրիժեցի

ՑանկԲռնավորների հարկապահանջությունից կաթողիկոսների կրած տառապանքների մասին 
 18
Սրապիոն վարդապետի էջմիածնի Սուրբ աթոռ գալու և կաթողիկոս չինելու մասին 
 18
Պարսից թագավոր Շահ-Աբասի Հայաստան գալու, ամեն ինչ գրավելու և Սրապիոն վարդապետի նորից իր տեղը դառնալու մասին 
 24
Ջզալօղլու առաջին գալու մասին, որի պատճառով շահը բովանդակ Արարատյան աշխարհը և սրան մոտիկ սահմանակից գավառները սրա հետ միասին ամբողջովին տարագրեց 
 41
Ամենափարթամ գյուղաքաղաք Ջուղայի դեպի պարսից երկիրը տարագրելու մասին 
 55
Ջզալօղլի զորավարի երկրորդ անգամ գալու, պարտվելու և վերադառնալու մասին 
 66
Ջալալիների հայտնվելու, սաստիկ սովի, մարդակեր գայլերի և այլ ավարառությունների մասին, որ թափվեցին երկրի վրա 
 72
Գանձակ ու Շամախի քաղաքների գրավման մասին 
 83
Թե ինչ պատրվակով Շահ-Աբասը վրաց թագավորներին իր մոտ կանչեց և ինչ հնարներով գրավեց նրանց 
 86
Շահ-Աբասի մի այլ դավադրության պատմությունը, որ ուրիշ անգամ արեց վրաց թագավորի նկատմամբ 
 89
Պատմություն ու պատճառ վրաց երկրի ավերման և սրանց Լավասափ թագավորի մահվան, որ եղավ առաջին Շահ֊Աբասի ձեռքով 
 92
Կախեթի Թամրազ թագավորի մոր նահատակության պատմությունը՝ կատարված նույն Շահ֊Աբասի ձեռքից 
 120
Պատմություն այն նեղությունների, որ կրեց հայոց ազգը առաջին Շահ-Աբաս թագավորի ձեռքից 
 123
Մյուս այն նեղությունների պատմությունը, որ հայ ժողովուրդը քաշեց առաջին Շահ֊Աբաս թագավորի ձեռքից 
 135
Այն մասին, թե ինչու Արաղստան կոչված երկրում ոչխարների հարկ չկա 
 141
Պատմություն սուրբ կույս Հռիփսիմեի նշխարների մասին, թե ինչպես գտնվեցին ու հանվեցին ֆռանգների կողմից և թե ինչպես տարվեցին Սպահան քաղաքը 
 146
Թե ինչպես կամ ինչ պատճառով Սպահան քաղաք տարան մեր Լուսավորիչ Սուրբ Գրիգորի աջը և Սուրբ աթոռ Էջմիածնի քարերը 
 160
Հարյուր թուման տուգանքի մասին, որ է Շահը գրեց Մելքիսեթ կաթողիկոսի վրա 
 172
Կաթողիկոսության և Սահակ կաթողիկոսի փախստյան պատմությունը 
 183
Սահակ կաթողիկոսի հակառակության մասին, որ գործեց ընդդեմ Էջմիածնի ու Մովսես կաթողիկոսի 
 190
Պատմություն բարեգործ մարդկանց՝ Սարդիս եպիսկոպոսի և տեր-Կիրակոսի, որոնք եղան անապատներ շինելու և հաստատելու սկզբնավորողներ. Դրանով Էլ պատճառ դարձան վանքերի, եկեղեցիների բարեկարգության և սրանց բնակիչների բարօրության 
 198
Մեկ այլ պատմություն սույն Մեծ անապատի մասին 
 207
Սուրբ վարդապետ Պողոսի քարոզչության և վարքի պատմությունը 
 211
Տեր Մովսեսի վարդապետության ու կաթողիկոսության մասին, միաժամանակ Էջմիածնի լուսակառույց Սուրբ աթոռի նորոգության մասին 
 225
Տեր Փիլիպոսի վարդապետության ու կաթողիկոսության մասին, միաժամանակ Սրբուհի Գայանեի և Հռիփսիմեի եկեղեցիների նորոգության և նրանց նշխարների հայտնվելու մասին 
 248
Նշանավոր վանքերի նորոգության և բազմածախս ու մեծավայելուչ եկեղեցիների շինության մասին 
 273
Տեր Անդրեա քահանայի նահատակության մասին 
 278
Պատմություն նեղությունների ու չարչարանքների, որ կրեցին Լվով քաղաքում բնակված հայ քրիստոնյաները 
 285
Այն մասին, թե ովքեր և ինչպես դարձան պատճառ փիլիսոփայական գրքերի ոճն ու գիտությունը և քերականության արվեստը, հայտնաբերելու և նորոգելով սփռեցին հայոց վարդապետների մեջ, որ [գիտությունը՝ արվեստը] ամբողջովին վերացել ու անհետ էին եղել 
 306
Պատմություն մեր սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աջի մասին 
 324
Մեր կաթողիկոսների շարակարգությունը, որ առել ու սկսել ենք սուրբ Ներսես Կլայեցուց և կարգավորելով հասցրել ենք մինչև մեր ժամանակը 
 338
Վարդապետների կարգը՝ սկսած Մխիթար Գոշից դավա ղանով, որ իջնում է մինչև Էջմիածնի դպրոցը 
 344
Թե ինչ պատճառով հայ քրիստոնյաներին հանեցին Սպահանի քաղաքամիջից և տարան քաղաքի ծայրամասը գետից այն կողմ բնակեցրին 
 346
Մի այլ պատմություն, որ վերաբերվում Է անցյալի պատմությունների կարգին 
 355
Պատմություն Սպահան քաղաքում բնակված հրեաների և այն հրեաների, որոնք պարսից թագավորության իշխանության ներքո են բնակված, թե ինչ պատճառով իրենց կրոնից հանեցին և դարձրին մահմեդական 
 358
Մեծ քաղաք Թավրիզի երկրաշարժի մասին 
 375
Պատմություն Վարդ Պատրիկի գերեզմանի ու ոսկորների մասին 
 379
Վան քաղաքում և իր շրջակա գավառներում տեղի ունեցած երկրաշարժի մասին 
 381
Անվանի Վարագ անվանված վանքը կողոպտելու, Ավագ սուրբ նշանը Խոշարի223 բերդը տանելու և այնտեղից Վան քաղաք դարձնելու պատմությունն ու պատճառները 
 385
Հուսեյին աղայի Ջուլամերկ գնալու մասին 
 392
Պատմություն պիղծ Չոմարի սատակման մասին 
 394
Պատմություն Սուլեյման բեկի սատակման մասին 
 398
Պատմություն Իբրահիմ բեկի իշխանության և Սուրբ նշանը Վան քաղաք դարձնելու մասին 
 403
Պատմություն սուրբ Հովհաննես Կարապետի վերջին ժամանակներս հայտնաբերված նշխարների մասին, որ վաղ ժամանակներից պահված էին Հին Ջուղայում 
 405
Պատմություն անմեղ մանուկ Նիկողայոսի նահատակության 
 408
Պատմություն սուրբ Քրիստոսի հավատացյալ Մարտիրոս Խաչատուրի նահատակության 
 412
Պատմություն Սիրուն անունով քրիստոնյայի նահատակության 
 421
Պատմություն Մխիթար անունով քրիստոնյայի նահատակության 
 424
Պատմություն Ավետիս անունով քրիստոնյայի նահատակության մասին 
 428
Իր մահվան ժամին ուրացած մի մարդու վրա եղած աստծու հրաշքի մասին 
 432
Մասնակի հրդեհի մասին, որ եղավ մեծ քաղաք Կոստանդնուպոլսում 
 435
Պատմություն օսմանցի թագավորների. Խոնդկար կոչվող օսմանի շառավիղների կարգը այս է 
 439
ա) օսմանցի թագավորների կարգը 
 443
բ) օսմանցի թագավորների մասին, թե ովքեր են մեկը մյուսից հետո 
 443
գ) Մի այլ խոսք ևս օսմանցի թագավորների մասին 
 448
դ) Մի այլ խոսք ու կարգ օսմանցի թագավորների 
 450
Պարսից թագավորների ազգաբանությունը 
 453
Թանկագին քարերի անունների և որպիսությունների մասին 
 456
Այս է աշխարհի վրա գտնվող գոհարների գիրքը, թե որտեղից են ստացվում. ամենից աոաջ ալմաստը 
 463
Դեղթափի մասին մի այլ խոսք ևս 
 469
Ծարեցի Հովհաննես վարդապետի գրած Աղվանից աշխարհի պատմությունը 
 472
Համառոտ խոսք սկզբից մինչև մեր օրերը ժամանակագրությամբ գրված 
 483
Հրեա ազգի հետ տեղի ունեցած անցքերի և Սաբեթա անունով հրեայի, որն ասում Էր, թե ինքը հրեական ազգի Քրիստոս փրկիչն է և արդ եկել է և հայտնել, որ փրկի նրանց և այլ իրողությունների պատմություն, որ հաջորդեց սրանց 
 510
Ծանոթագրություններ 
 530
Անձնանունների ցանկ 
 557
Տեղանունների բառարան 
 570
Դավրիժեցու հրատարակությունները 
 556
Ձեռագրերը 
 556
Թարգմանություններ 
 557
Մատենագրական նյութեր Դավրիժեցու մասին 
 557
Գրականություն 
 557