Հայ դասական քնարերգություն, հատոր 1

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Հայ դասական քնարերգություն

Գևորգ Դևրիկյան

[ 180 ]

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պոեզիայի հասակը — Լ. Մկրտչյան 
 5

Վաղ քնարէրգություն

ԳՈՂԹԱՆ ԵՐԳԵՐ 
 79―81

Միջնադարյան ժողովրդական երգեր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԵՐԳԵՐ 
 83-93
Այ իմ ծիծեռնիկ 
 106

ՊԱՆԴԽՏՈԻԹՅԱՆ ԵՐԳԵՐ

Կատակերգեր

[ 181 ]

Վիպական երգեր

Վաղ քնարերգություն
ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ

ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ

ՄՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ

ԴԱԻԹԱԿ ՔԵՐԹՈՂ

ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՂՑԵՑԻ

ՍԱՀԱԿ ՁՈՐԱՓՈՐԵՑԻ

ԽՈՍՐՈՎԻԴՈՒԽՏ ԳՈՂԹՆԱՑԻ

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍԻՒՆԵՑԻ

ՍԱՀԱԿԴՈՒԽՏ ՍԻՒՆԵՑԻ

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ

[ 182 ]

ԱՆԱՆՈԻՆ

ՎԱՐԴԱՆ ԱՆԵՑԻ

ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ ՊԱՀԼԱՒՈԻՆԻ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱԻԱԳ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ

ՎԱՐԴԱՆ ՀԱՅԿԱԶՆ

ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՐԱՇԵՑԻ

 222

ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ

 241

ԳՐԻԳՈՐ ՏՂԱՅ