Երկերի լիակատար ժողովածու, Հատոր 1-ին (1988, Հովհաննես Թումանյան)

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Երկերի լիակատար ժողովածու, Հատոր 1-ին

Հովհաննես Թումանյան

1988
Հատոր 2-րդ
[ 684 ]
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Խմբագրություն կողմից 5
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 23
Նախերգանք 23 544
1881
«Հոգուս հատոր…» 24 433 545
1887
Աղոթք 25 546
Գութանի երգը 26 433 547
Ամառվա գիշերը գյուղում 27 435 548
Հին օրհնություն 28 436 548
1888
Նահատակ 30 437 549
1889
«Երանություն էր խոստացել հույսս ինձ…» 35 550
Վերջին խոսք 37 550
«Ի՞նչ ես կատաղել անմեղ արարքից…» 38 551
«Ես նայում եմ. իմ առջև…» 39 551
Մանկություն 40 551
«Ներիր, ո՛վ կույս, որ հուզեցի…» 41 437 552
Կալի երգ (լոռեցոնց) 42 552
«Երբ ես տխուր, հուսահատ…» 43 437 552
«Ա՜խ, երանի թե լիներ մի հնար…» 44 553
1890
«Այդ ի՜նչ սրտամաշ տխրություն է քեզ…» 45 438
«Եթե իմ վերջին հայացքը մնա…» 47 554
«Պանդուխտն երգեց օտար երկրում…» 48 438 554
«Մի՛ որոնիր մի ժամանակ…» 49 554
[ 685 ] 

«Շատերի նման նա էլ խեղդվեցավ…» 50 555
Խորհրդածություն 51 555
Մարգարե 53 555
A la՛ Նադսոն. Պոետին 54 556
Գիշերային առաջին աստղի դիմաց 56 438 556
Չարամիտներին 57 557
Դարձյալ նրանց 58 439 557
Միամիտներին 59 557
«Ո՛հ, խնայեցեք, մի՛ հիշեցնեք ինձ…» 60 439 558
Հիշողություն հայրենիքից 61 441 558
«Ո՛հ, մեղմացնել չես կարող դուն…» 64 441 559
«Դեռ անհիշելի վաղ մանկությունից…» 66 559
Նրան 67 559
Ազդ 68 560
«Ոչ յօրինակ այլոց…» 69
Համերգ 70 442
Երգչին 71 561
Իսրայել 72 561
Տարոնի գարունը 73 561
Տարոնի առավոտը 74 562
Գիշեր 76 442 562
«Կուրծքս երբեմն եռ է գալիս և հուզվում…» 78 443 562
Նկարիչ Գ. Բաշինջաղյանի «Ձորագետը գիշերով» նկարի առջև 79 563
«Քրիստոս հարյավ հրաշափառ…» 80 564
Տապանագիր 81 564
1891
«Խղճալի՜ մարդ, տոգորված…» 82 565
«Ա՜խ, ես երանի…» 83 443 565
Երգչի վրեժը 84 565
Կանչ 85 443 565
«Սիրելի ընկեր, շատ ոգևորվել…» 87 566
Պատվեր 88 566
Նվեր Ան. Աբ.-ին 89 444 567
N. N.-ին 90 567
Սարերում 92 444 568
«Երբ տեսնում եմ, մարդ տակավին…» 93 568
Կորուստից հետո 94 568
«Հուսահատությունը տիրել է կյանքին…» 95 445 569
Հրաժեշտ 96 569
Խեղճ Ադամյան 97 445 569
Դերասան Ադամյանի մահը 98 570
[ 686 ] 

Աստղերի հետ 99 445 570
«Երբ խոսում էիր, պատմում էիր ինձ…» 100 446 571
Խոստովանություն 101 571
Ուրու 102 446 571
«Սիրելի աչեր…» 103 572
«Թե հոգնել ես հաղթահարված…» 104 447 572
1892
«Երբ գիշերային…» 105 572
Ռոմանս 107 572
Քրիստոսն անապատում 108 447 573
Երազ 109 573
«Մութն էր երկինքը, ոչ ոք չըտեսավ…» 110 448 574
«Բանաստեղծը ծերացել է…» 111 448 574
Առավոտ 112 448 574
«Ես սիրել եմ վարդը տըժգույն…» 113 448 575
Հիշի՜ր… 114 449 575
«Ինձ մի՛ խնդրիր, ես չեմ երգի…» 115 449 575
Օր. Բ.-ին 116 576
Կասկած 117 449 576
«Սիրելի Ջիվան, ընկերդ իմ հոգու…» 118 450 576
«Ա՛խ, ո՜րքան փարթամ կյանքը ծաղկում է…» 119 577
Օտարության մեջ 120 577
«Լսո՞ւմ ես դու էլ, թե ինչ են խոսում…» 121 577
Ամառային երեկո 123 450 578
«Սըրտիս թագուհի…» 124 450 578
«Օ՜, լո՛ւռ կաց, ընկե՛ր, այդ ինչ ես երգում…» 125 578
Տենչ 126 450 579
Մոռացված սեր 127 579
Վատ օրեր 128 450 579
Օր. Մ. Վ.-ին 129 580
Աղբյուր 131 451 580
Հաշտություն 132 451 580
1893
Օր. Օ. Գ.-ի ալբոմում 133 581
«Քրիստոս հարյավ… Ա՜խ, և այս հոծ…» 134 452 581
«Ատելուս համար…» 135 582
Ն. Բարաթաշվիլու դամբանի վերա 136 582
«Հոսի՛ր արտասուքս անկեղծ տխրության…» 137 453 582
Պոետին 138 583
[ 687 ] 

Այվազովսկու նկարի առջև 139 453 583
Հայ ուխտավորին 140 453 583
Նա նստած էր… 142 455 583
Խրճիթում 143 455 585
1894
Նոր տարի 145 456 586
«Ես ասացի. «Դու ծաղկում ես…» 147 457 586
Ժպտուն աչքեր 148 457 586
Մի հառաչանք 149 458 587
Նմանություն 150 459 587
Երկու սև ամպ 151 459 588
1895
Ո՞վ տարավ 152 460 589
Բայրընին 153 589
1896
Հարություն 154 590
«Երանի նըրան, ով որ քընեած…» 155 461 590
Գաղթականի երգը 156 461 590
Անդարձ ճամփորդներ 157 462 591
1897
Տպավորություններ 158 462 591
Հայի զարմանքը 160 591
Հայի տրտունջը 162 592
Երկար գիշերներ 164 464 592
1898
Տրտմության սաղմոսներից Ա 165 464 593
Տրտմության սաղմոսներից Բ 166 464 593
Գարնան հիշողություն 167 465 594
Մոռացված վարդեր 168 594
Հայի ցավը 169 594
Գրականական «մազանդա» 171 595
Այն օրից 173 465 595
«Տխո՜ւր գիշեր, տրտո՜ւմ գիշեր…» 174 465 596
1899
Վայր ընկնող աստղեր 175 596
[ 688 ] 

Մեր ազգային վիպասան Պերճ Պռոշյանցին՝ իր քառասնամյակին 178 597
Օր. Մ.-ին 179 597
Ափսո՜ս… 180 597
Կտակ 181 598
«Երնեկ թիթեռ ես լինեի…» 184 598
Կորած ցնորքներ 185 467 598
«Մութ ու խավար իմ հայրենիք…» 186 468 599
1900
Օջախի երգը 187 469 599
«Ինչո՞ւ էդպես ինձ մոռացար…» 188 469 600
«Ի՜նչպես սրտալի, ի՜նչպես կաթոգին…» 189 470 600
1901
Դարամիջի ժամին 190 470 601
Ռուստեմին 191 601
«Կգան, կանցնեն շատ-շատ ամիս ու տարի…» 192 602
Հ. Ղ. Ալիշանի հիշատակին 193 602
1902
Աստծո սպառնալիքը 195 470 602
«Դու քո ճամփե՛ն գընա, քույրի՛կ…» 196 471 603
Տրտունջ 197 472 604
Ընկերիս 198 472 605
«Նըստած եմ տըխուր, մենակ մի ժայռի…» 199 605
Հայոց վիշտը 200 473 606
Մեր ուխտը 201 473 606
«Պանդուխտ եմ, քույրիկ, մանուկ օրերից…» 202 473 607
Խորհրդավոր մեռելը 204 607
Մեր նախորդներին 205 607
Հայոց լեռներում 206 474 608
«Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վըրա…» 208 474 608
1903
Անմահությանը 209 475 609
1904
«Այստեղ մի վսեմ խորհուրդ է ապրում…» 210 475 609
«Մենք փառքեր ունենք թաղված հողի տակ…» 211 610
[ 689 ] 

1906
Աղվեսը 212 611
1907
Կաքավի գովքը 214 475 611
«Ժամանակն անվերջ, տիեզերքն անհուն…» 215 476 612
Ընտրյալը 216 476 612
Աշնան վերջը 218 613
Կույր աշուղը 219 613
Ամպն ու սարը 220 477 613
Լուսաբացին 221 614
Փիսոն 222 614
Ուրագ ու սղոց 223 614
Կանանչ ախպեր 224 615
Ծույլ աղջիկը 225 615
Կռունկներ 226 615
Արագիլ 227 478 615
Գութան 228 479 616
Ծիտը 229 616
Ուլունք 230 617
Ճնճղուկներ 231 617
Խնոցի 232 618
1908
Ծագումն 233 479 618
Ճախարակ 234 618
Փոքրիկ երկրագործ 235 619
Քամին 236 619
Արտուտիկ 237 619
Կալի երգը 238 620
Դժար տարի 239 620
Առավոտ 240 621
«Է՜հ, ո՞վ գիտի, մենք ապիկար…» 241 621
1909
Վայրէջք 242 480 621
Գարնան առավոտ 243 481 622
Գետակը 244 622
«Նորից եկան էն հավքերը…» 246 481 623
Ավերակում 248 623
Օր. Պ. Պ.-ին 250 623
[ 690 ]

1910
Parodia 251 482 624
Սոխակի վիշտը 253 482 624
Կաքավի ողբը 254 482 625
1911
Մանուկն ու ջուրը 257 625
Գարնան հրավեր 258 626
1912
Երկու հոգի 259 626
1913
Խորհրդածություն հայկական հարցի վրա 261 627
«Տաղով եկավ…» 263 627
«Թեպետև բախտը մեզ շատ հարվածեց…» 264 628
1914
Քաջ կիվիվը 266 482 628
Վերջին տագնապը 268 629
1915
Հայրենիքիս հետ 269 482 629
«Ձեռաց» 271 483 629
Վերջին օրը 272 630
«Շուռ է գալիս ծանըր քարը…» 275 483 630
Աղթամարի կղզում 277 631
Հոգեհանգիստ 279 483 631
Բարձրից 281 631
1916
<Վալերի Բրյուսովին> 283 632
Դժոխքի հանդեպ 284 484 632
Գերության մեջ 285 484 633
Վրաստանի համար 286 634
1917
«Շնորհավոր…» 288 635
Անուշի ալբոմից 289 485 635
Գրադարանս 290 485 635
Արփենիկին 291 636
[ 691 ] 

Արփենիկի ալբոմից 292 486 636
«Մայրըդ էն օրն ասում էր ինձ…» 293 636
Նվարդի ալբոմից 294 486 637
«Կանցնեն օրերն, Անուշ ջան…» 295 637
«Քոշաքարում ես վազել եմ…» 296 486 637
«Երկար, երկար ման եկա…» 297 638
1918
Իմ երգը 298 487 638
Տիկին Նիմֆա Գորոդեցկուն 299 487 638
Պատրանք 301 639
Ս. Նունեի պատկերի առաջ 302 487 639
1919
Նվեր Վրաստանի բանաստեղծներին 304 639
1920
«Զըվարթ երամով դուք եկաք ինձ մոտ…» 306 489 640
Տիեզերքի ընթերցումը 307 490 640
1922
Սիրիուսի հրաժեշտը 308 490 641
ՍԵՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ
1882
Օրորք 313 493 641
1883
Հայ վաճառական 315 493 642
«Երբ որ կանցնի ձմեռն սաստիկ…» 317 642
1884
«Ինչո՞ւ ես տխուր…» 318 642
1885
«Թող փչե քամին» երգի եղանակավ 320 494 643
1886
Նահապետի ողբը 325 494 644
1887
«…Ես ուզում եմ սեր երգել…» 328 644
[ 692 ] 

1890
«Փայլուն աստղիկ երկնադիտակ…» 329 645
«Ո՜հ, թող, սեր իմ, հրափետուր…» 330
«Այստեղ ահա ինչ են ասում…» 331 494 645
«…Նա մի տգետ, աղքատ մարդ էր…» 337 496 646
«Օ՜, ցած խոսքերով անդուռն բերանի…» 338 496 646
«Ընդունիր, իմ քույր…» 339 646
1891
«Շնորհավոր Նոր տարի» 340 647
1892
Մարշ 341 647
«[Միամիտ] ընկեր, դու մի՛ զարմանար…» 342 496 648
«Գիշերը բազմեց լեռների վրա…» 343 648
«Եթե գիտենաս իմ ցավը, հոգիս…» 344 497 648
«Գերեզմաններում վաղուց հանգչում են…» 345 497 649
«Քեզ, գոված մուսա, ես չեմ ճանաչում…» 346 498 649
1893
Օր. Ն. Ս.-ին 347 649
«Ես վիշտ ունեմ բերած երկրից հայրենի…» 348 499 650
«Հանկարծակի սիրտս տխրեց…» 349 499 650
«Այդպիսի աչքեր ես դեռ չեմ տեսել…» 350 499 650
1894
«Հայոց վարժուհի, ողջ 10-ը տարի…» 351 651
«Այս տողերը գուցե ջնջվեն…» 353 651
Ո՛չ, էլ երգել չեմ կարող ես 354 500 651
1896
Հույս 355 501 651
«Երբ թույլ եք տալիս, որ Ձեր ալբոմում…» 356 652
«Կարծեք թե քիչ էր, ինչ որ արեցին…» 357 652
«Հե՛յ, ափսոս էջեր…» 358 653
«Ա՛յ ծիծեռնակ…» 359 501 653
1897
Էքսպրոմտ 361 653
Սրտիս խոստումը 362 654
[ 693 ]

1898
1 հունվարի 363 654
Պաչոտնու տրտունջը 364 502 654
«Իմ սիրելի Ասլան-ապեր…» 367 655
«Այսօրից ահա անում եմ ես ուխտ…» 368 655
«Սիրեցի, Կոնո, քո անուշ երգը…» 369 656
1899
«Էլ չեմ կարող գրել «ձեռաց…» 370 656
Սիրելի 371 503 656
1890-ական թվականներ
«Օ՜, սիրտ իմ, սիրտ իմ, տակավին մատաղ…» 372 657
(Հատված) 373 657
«Ի՞նչ է բույրը ծաղիկի» 374 657
«Է՛յ, գիժ ջահելներ, վառ-վառ ծաղիկներ…» 375 504 658
Չոնգուրիս 376 658
«Հայոց ապաբախտ գըրողը նըստած…» 377 504 658
«Այժըմ ահա ազատ եմ ես…» 379 659
«Սիրելի ընկեր, որ պատահեցիր…» 380 505 659
«Ես քո լեզվով եմ ուզում քեզ սիրել…» 381 506 660
Անուշ ընկեր 382 660
1900
«Շնորհավոր նոր կաղանդ…» 383 506 661
«Ես պատվեր ունեմ…» 384 506 661
«Մեր սիրելի հայր Ճուղուրով…» 385 506 661
Հանելուկ 386 506 662
1901
1901-ի տարեմուտին 387 662
Ազնիվ տիկնայք, ջահել հյուրեր 388 663
«Հայր Գարեգին, մենք երեքով…» 339 663
1902
«Թափառելով Բորժոմ-պարկում…» 392 664
«Մնաս բարով, ուղտ բարեկամ…» 393 664
1904
«Ինչ կարող է տալ մի պոետ…» 394 664
«Իր սիրելի Մխիթարին…» 395 665
<Էքսպրոմտ> 396 507 665
[ 694 ]

1905
«Անցավ հին տարին, կանցնի և նորը...» 397 666
«Ну, господа! այսուհետև...» 398 507 666
«Հետներն առած պատգամ ու թուղթ...» 399 508 667
«Պարոնների դարը անցավ...» 401 508 667
1907
«Աշխենիկին՝ իր հայրիկը...» 403 667
1900-ական թվականներ
«Ոչ խանդս է մարել...» 404 509 668
Խոստովանք 406 668
«Ցոլուն աստղեր ջինջ եթերում...» 407 668
«Դու գընում ես անդարձ ճամփան...» 408 510 669
«Բոլորն հանգել են— ոչ մեկը չըկան...» 409 669
«Մեկը բարի, թախծոտ ու հեզ...» 410 669
1914
«Հրացաններ են ճայթում սրտիս մեջ...» 411 510 669
1916
«Բարի իրիկուն, վշտալի մայրեր...» 413 670
«Նըրանց չըթաղեցին քրիստոնեի ծեսով...» 415 670
1917
Իմ Արփիկին 416 511 671
Երեխի նման 417 511 671
«Ափսո՜ս, որ չես տեսնում բընավ...» 418 671
Экспромт 419 512 672
1919
«Իրենց վաղանց կյանքի կեսին...» 420 672
«Իմ Թամարիկին...» 421 672
Մեծ պատերազմից հետո 422 673
«Ինչ էլ բաշխեն...» 423 673
«Օդն են ցընդել երազները մշուշոտ...» 424 512 673
1922
Արուսյակ 425 512 674
Տարբերակներ 433
Ծանոթագրություններ 519
Թումանյանի քնարերգությունը 521
Այբբենական ցանկ 675